Meer informatie: verslagen, plannen, protocollen

Worden onze doelen behaald? Dat willen wij zelf graag weten, maar  de sector en de Nederlandse samenleving natuurlijk ook. We zorgen ervoor dat we een heldere koers uitzetten en dat we de resultaten van onze activiteiten en subsidieregelingen goed in kaart brengen.

Beleidsplan

Eens in de 4 jaar stellen we een beleidsplan op. Daarin beschrijven we onze koers voor de komende periode.

Rapportages en verslagen

Lees hier onze jaarverslagen en de publicaties van onderzoeken die (mede) in opdracht van het Mondriaan Fonds zijn uitgevoerd.

Protocollen

We hanteren een aantal protocollen voor iedereen die voor en met ons werkt. Hieronder vind je ze.

Publicaties

Zie hieronder onze publicaties.

Heb je vragen of behoefte aan meer informatie?

Contact