Meer informatie: verslagen, plannen, protocollen, meldpunt

Worden onze doelen behaald? Dat willen wij zelf graag weten, maar  de sector en de Nederlandse samenleving natuurlijk ook. We zorgen ervoor dat we een heldere koers uitzetten en dat we de resultaten van onze activiteiten en subsidieregelingen goed in kaart brengen.

Beleidsplan

Eens in de 4 jaar stellen we een beleidsplan op. Daarin beschrijven we onze koers voor de komende periode.

Rapportages en verslagen

Lees hier onze jaarverslagen en de publicaties van onderzoeken die (mede) in opdracht van het Mondriaan Fonds zijn uitgevoerd.

Protocollen

We hanteren een aantal protocollen voor iedereen die voor en met ons werkt. Hieronder vind je ze.

Publicaties

Zie hieronder onze publicaties.

Meldpunt

Het Mondriaan Fonds is aangesloten bij Mores, steun- en adviespunt grensoverschrijdend gedrag voor de culturele en creatieve sector. Hiermee onderschrijft en ondersteunt het fonds Mores als meldpunt voor de sector.

Mores biedt een vangnet voor werkenden en studenten in de culturele, creatieve en mediasector. Heb je te maken (gehad) met grensoverschrijdend gedrag en kun of wil je niet bij een vertrouwenspersoon van je eigen organisatie of opdrachtgever terecht? Neem dan via WhatsApp of mail contact op met één van de vertrouwenspersonen van Mores.

De vertrouwenspersonen werken onafhankelijk en in vertrouwelijkheid. De mogelijkheden voor melders, de verantwoordelijkheden van leidinggevenden en werknemers en de werkwijze van de vertrouwenspersonen zijn uitgewerkt in de Handreiking grensoverschrijdend gedrag.

Contactgegevens en meer informatie: Mores.online

Heb je vragen of behoefte aan meer informatie?

Contact