Toegankelijkheid

Het Mondriaan Fonds is het fonds voor erfgoed en beeldende kunst. Het fonds onderschrijft de Code Diversiteit & Inclusie en heeft deze verankerd in zijn instrumentarium van regelingen en activiteiten. Een website die voldoet aan de toegankelijkheidsrichtlijnen zal in belangrijke mate bijdragen aan een grotere toegankelijkheid voor aanvragers en andere gebruikers en drempels wegnemen.

Toegankelijkheidsverklaring website

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid verplicht overheidsinstanties om de toegankelijkheid van hun websites en mobiele applicaties te optimaliseren. En ook om verantwoording af te leggen over hoever ze daarmee gevorderd zijn. Het Mondriaan Fonds heeft de eerste maatregelen genomen om te voldoen aan het Tijdelijke besluit digitale toegankelijkheid overheid: zoals de implementatie van een ReadSpeaker (een tekst-naar-spraakoplossingen-tool) en ondertiteling van video’s. Er heeft een toegankelijkheidsonderzoek plaatsgevonden.

Het toegankelijkheidslabel van www.mondriaanfonds.nl. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.
Zie hier de toegankelijkheidsverklaring Mondriaan Fonds. Deze verklaring is van toepassing op het hoofddomein:
www.mondriaanfonds.nl

Mocht informatie op de website niet toegankelijk blijken te zijn dan kun je contact met ons opnemen of telefonisch 020 523 15 23.

Toegankelijkheid gebouw

Het gebouw van het Mondriaan Fonds aan de Brouwersgracht 276 in Amsterdam is toegankelijk met een hulphond. Het fonds is beperkt toegankelijk met rolstoelen, rollators en scootmobielen. De dichtstbijzijnde invalidenparkeerplaatsen zijn aan de Brouwersgracht bij nummer 20 of aan de Haarlemmerstraat ter hoogte van nummer 5.
Het is eventueel mogelijk een afspraak te maken met medewerkers van het fonds op een alternatieve locatie. Neem voor meer informatie contact met ons op per mail of telefonisch 020 523 15 23.

November 2022