Bij het Mondriaan Fonds werken 55 mensen. Als publiek fonds investeren we namens de samenleving jaarlijks zo’n 30 miljoen euro. Dit geld komt ten goede aan honderden activiteiten: van kunstenaarsexperiment tot tentoonstelling, van publicatie tot bijzondere aankoop door museum of erfgoedinstelling. Van de ongeveer 2500 aanvragen per jaar, wordt ongeveer een derde toegekend. Bij de beoordeling adviseert een commissie van vijf personen. Elke commissie wordt uit een wisselende poule van 70 onafhankelijke deskundigen samengesteld.