Om te beginnen
Deze communicatiegids is voor kunstenaars, bemiddelaars, presentatie-instellingen, kunstenaarsinitiatieven, musea en erfgoedinstellingen die een bijdrage ontvangen van het Mondriaan Fonds. Het fonds wil graag samen optrekken om de resultaten van deze projecten voor het voetlicht te brengen. Oogmerk: het draagvlak voor kunst en erfgoed vergroten bij publiek, media en politici. Deze gids is daarbij een handig hulpmiddel.

Draagvlak voor kunst en erfgoed spreekt niet vanzelf, ook al word je er in Nederland door omringd. Van de collectiepresentatie in het Rijksmuseum, de hunebedden in Drenthe of de explosie aan groente en fruit in het kunstwerk Hoorn des Overvloeds (2014) dat Arno Coenen maakte voor de Markthal in Rotterdam: kunst en erfgoed zijn deel van onszelf. De geschiedenis is erin zichtbaar, evenals de dynamiek van onze samenleving. Daarom draagt de Nederlandse overheid namens ons allemaal bij aan het levend houden van cultureel erfgoed en het stimuleren van de productie van nieuwe kunst. Het Mondriaan Fonds wil de verbintenis van erfgoed, kunst en samenleving versterken. Concreet streven wij naar grotere betrokkenheid en draagvlak voor publieke investeringen op beide gebieden. Deze betrokkenheid begint met het laten zien dat iedereen mini-mecenas is: via het publieke fonds investeert iedereen in erfgoed en kunst.

Jaarlijks kan het Mondriaan Fonds 30 miljoen euro bijdragen aan het werk van kunstenaars, tentoonstellingsmakers en critici, onderzoek, collecties en tentoonstellingen van musea en andere kunstinstellingen. Dit budget komt goeddeels van het ministerie van OCW en daarmee van de Nederlandse burger. Per hoofd van de bevolking gaat het om 1,35 euro. In 2018 stimuleerde het Mondriaan Fonds daarmee 1.041 projecten: van de aankoop van een magisch zwaard uit de Bronstijd tot de Nederlandse presentatie met actuele kunst op de Biënnale van Venetië. Zo dragen we samen zorg voor het behoud van schatten en topwerken van de toekomst.

Publiek, media en politici actief betrekken bij kunst en cultureel erfgoed is een gezamenlijk belang. Daarom biedt deze communicatiegids een scala aan praktische tips en voorbeelden aan iedereen die een bijdrage krijgt van het fonds.

Wat mag je verwachten?
In deze communicatiegids vind je informatie en tips over:
Logogebruik
• Persberichten en nieuwsberichten
• Sociale media
• Influencers en ambassadeurs
• Tactieken voor een duurzame relatie met politici

Een gids op maat
Ieder kan zelf het beste bepalen welke punten uit deze communicatiegids het best passen. Grote instellingen kunnen vaak bogen op communicatiemedewerkers, terwijl individuele kunstenaars of bemiddelaars hun communicatie vaak zelf doen.
Kies hieronder een relevante categorie voor meer informatie en tips:
1. Musea en overige erfgoedinstellingen
2. Kunstinitiatieven en presentatie-instellingen
3. Kunstenaars en bemiddelaars

Neem contact met ons op
Heb je vragen of een voorstel om samen op te trekken met
het Mondriaan Fonds? Neem dan contact met ons op via
communicatie@mondriaanfonds.nl