Disclaimer

Het Mondriaan Fonds heeft deze site op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld, maar kan niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.

Het Mondriaan Fonds is dan ook niet aansprakelijk voor enige (in)directe schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de informatie afkomstig van deze website.

Verwijzingen naar sites die niet door het Mondriaan Fonds worden onderhouden, zijn slechts ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel het Mondriaan Fonds selectief is ten aanzien van sites waarnaar verwezen wordt, kan het niet instaan voor de inhoud en het functioneren van die sites.

Rechten van intellectuele eigendom

Het Mondriaan Fonds heeft zich ingespannen aan alle auteursrechtelijke verplichtingen te voldoen. Voor zover iemand echter meent alsnog rechthebbende te zijn, kan deze zich tot het Mondriaan Fonds wenden. Van werken van beeldend kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Pictoright te Amsterdam. © c/o Pictoright Amsterdam 2022

De auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de teksten, illustraties en ander beschermd materiaal op deze website berusten bij het Mondriaan Fonds respectievelijk de rechthebbenden van dat materiaal.

Ontwerp

DAS Buro

Techniek

PMS72

Redactie

Madelon van de Pas (hoofd communicatie)
Betty Man
Brianne Wind
Caroline Soons
Esther Schussler

Mondriaan Fonds © 2022