Activiteiten

Shortlist Prix de Rome Architectuur 2022 bekend

De internationale jury van de Prix de Rome heeft vier inzendingen geselecteerd voor de shortlist van Prix de Rome Architectuur: Healing Sites uit 53 anonieme inzendingen. De vier genomineerden zijn: Arna Mačkić, Dividual (Andrea Bit en Maciej Wieczorkowski), Lesia Topolnyk en Studio KIWI (Kim Kool en Willemijn van Manen).

De genomineerden krijgen een werkbudget om tijdens een periode van vier maanden te werken aan de vervolgopgave. In deze volgende fase wordt aan de ontwerpers gevraagd om de beschreven problematiek en positionering verder te onderzoeken, om zo uiteindelijk toe te werken naar een ruimtelijke interventie voor de zelfgekozen ‘Healing Site’. Op basis van de uitkomsten van de werkperiode zal de jury begin december 2022 een winnaar bekendmaken. De winnende ontwerper ontvangt een bedrag van € 40.000 en de mogelijkheid om deel te nemen aan een residency programma. De resultaten zijn vanaf november te zien in Het Nieuwe Instituut in Rotterdam.

Naast de genomineerden heeft de jury ook zes inzendingen voorgedragen voor een eervolle vermelding: Bram van Ooijen – DISPLACED CITY, dérive (Kevin Westerveld en Hedwig van der Linden) – Ground for Dialogue, Estelle Barriol – Cultivating the Metropolis, Georges Taminiau – Architect of the Natural Kingdom, Gianna Bottema – Cooperative Resistance: Spatial Protocols for Collective Action, en Sophia Holst – Housing Pain, Healing Strategies.

Jurering
De jury heeft de selectie gemaakt uit 53 anonieme inzendingen van architecten, stedenbouwkundigen, interieurarchitecten en landschapsarchitecten die reageerden op de Open Call: Healing Sites. De vier shortlist kandidaten zijn elk gekomen met een actueel, relevant, artistiek en sterk samenhangend ruimtelijk statement, waardoor de jury benieuwd is naar de verdere uitwerking van de geformuleerde opgave. Daarnaast heeft de jury zes inzendingen voorgedragen voor een eervolle vermelding, doordat ze op basis van onderwerp, positionering of artistieke kwaliteit een voorbeeldstellende rol innemen.

De jury was onder de indruk van de overall kwaliteit van de ruimtelijke statements en de bijbehorende teksten. De verzameling aan inzendingen weerspiegelt een scherpe uiteenzetting van de verschillende bezorgdheden van deze jonge generatie ruimtelijk ontwerpers. Tegelijkertijd werd er door de ontwerpers kritisch gereflecteerd op de eigen positie en verantwoordelijkheid, zowel in relatie tot de architectuurdiscipline alsook de bredere actuele maatschappelijke opgaven. Het volledige juryrapport met daarin een uitgebreide reflectie op de Open Call is hier te vinden.

De jury voor de Prix de Rome 2022 Architectuur bestaat uit:
• Afaina de Jong (oprichter en directeur AFARAI)
• Alessandra Covini (medeoprichter en mededirecteur Studio Ossidiana, winnaar van Prix de Rome 2018)
• Carson Chan (directeur Emilio Ambasz Institute bij MoMA)
• Dirk Sijmons (oprichter H+N+S Landschapsarchitecten)
• Jan Jongert (oprichtend partner Superuse Studios)
• Syb Groeneveld (directeur Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, technisch voorzitter)

Tweede opdracht: Healing Sites
In de Open Call voor de eerste ronde werd aan de kandidaten gevraagd om hun ontwerpbenadering te duiden en een opgave in te kaderen. In de tweede ronde gaan de shortlist kandidaten in op de vraag om de voorstellen verder uit te werken en hun ontwerppraktijken aan de hand hiervan te positioneren. Specifiek vraagt de jury om te zoeken naar passende ruimtelijke vertaalslag op de door hun gekozen site, om zo de achterliggende opgaven te adresseren, voorbij het onthullen van de trauma’s uit het verleden en daarop louter te reflecteren, om met behulp van architectonische mechanismen het adequate genezingsproces in gang te zetten voor de desbetreffende site. Daarbij daagt de jury de kandidaten uit om een duiding te geven van de rol die architecten, stedenbouwkundigen, interieurarchitecten en landschapsarchitecten (zouden moeten) spelen in deze processen.

Organisatie
De Prix de Rome Architectuur wordt dit jaar georganiseerd door het Mondriaan Fonds in samenwerking met het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Het Nieuwe Instituut, in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Een begeleidende publicatie wordt uitgegeven door Jap Sam Books.