Nieuws Archief

Steunfonds Oekraïense makers geopend

Vandaag is het Steunfonds Oekraïense makers geopend. Eerder dit jaar maakte het kabinet bekend 1 miljoen euro te reserveren om kunstenaars te ondersteunen die voor Russische agressie in Oekraïne gevlucht zijn en in Nederland verblijven. Daarmee kunnen deze makers hun culturele en creatieve beroepen hier tijdelijk blijven uitoefenen. Het Steunfonds is zowel gericht op individuele makers als collectieven in alle cultuursectoren: beeldende kunst, creatieve industrie, erfgoed, film, letteren, podiumkunsten en cultuureducatie. Aanvragen kan via het Nederlands Letterenfonds.

Update 21 oktober:
Omdat het subsidieplafond is bereikt is het aanvraagformulier voor het Steunfonds Oekraïense makers gesloten. Aanvragers met een openstaande aanvraag ontvangen het besluit tussen vier en zes weken na indienen van de aanvraag

Aanvragen kunnen worden ingediend door Nederlandse culturele organisaties (zoals beeldende kunstinstellingen, musea, kunstpodia, festivals, galeries en erfgoedinstellingen) namens en in samenwerking met een individuele kunstenaar of een collectief. De Nederlandse organisatie of rechtspersoon kan ofwel voor maximaal drie individuele makers aanvragen indienen, ofwel één aanvraag indienen voor een collectief van maximaal 15 personen. Alle disciplines komen in aanmerking: film, podiumkunsten, beeldende kunst, creatieve industrie (waaronder architectuur en vormgeving), cultuureducatie, cultureel erfgoed, en letteren.

Met het Steunfonds zullen dit jaar tenminste 95 gevluchte kunstenaars in staat worden gesteld om hun werkpraktijk in Nederland voort te zetten. Per aanvraag is maximaal € 9.900 beschikbaar. Het budget voor het Steunfonds is beschikbaar gesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Buitenlandse Zaken. De regeling wordt uitgevoerd door het Nederlands Letterenfonds, in samenwerking met de collega-rijkscultuurfondsen (Mondriaan Fonds, Nederlands Filmfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Fonds Podiumkunsten en Fonds voor Cultuurparticipatie).

De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Als datum geldt de datum waarop de aanvraag compleet is ontvangen. Inmiddels is het niet meer mogelijk om voor de regeling aan te vragen omdat het subsidieplafond van deze regeling is bereikt.

Meer informatie over deze regeling is te vinden op de website van het Nederlands Letterenfonds onder Subsidies (voor Engels klik hier)

Vragen & contact

Vragen over deze regeling? Neem direct contact op met een medewerker van het Mondriaan Fonds.

Of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay.

Veysel Yuce