Opdrachten

Leerling van het Zuiderpark College in Rotterdam - 4e klas Zorg en Welijn - zojuist geslaagd voor zijn eindexamen Leerling van het Zuiderpark College in Rotterdam - 4e klas Zorg en Welijn - zojuist geslaagd voor zijn eindexamen

2015
Onderwijs de Toekomst van Nederland
Client: Rijksmuseum Amsterdam

Sinds 1975 organiseert het Rijksmuseum jaarlijks de tentoonstelling Document Nederland waarvoor een Nederlandse fotograaf wordt gevraagd een actueel maatschappelijk onderwerp centraal te stellen. Voor 2016 werd Carel van Hees gevraagd een fotoserie te maken over onderwijs als een domein van jongeren. Ook werden educatieplannen ontwikkeld voor het (voortgezet) onderwijs.

Tentoonstelling in 2015.

Bijdrage Mondriaan Fonds: € 25.000