Opdrachten

Ram Katzir, Eden, 2018 Ram Katzir, Eden, 2018

2017
Eden
Opdrachtgever: Gemeente Zeist
Kunstenaar(s): Ram Katzir

Gemeente Zeist heeft kunstenaar Ram Katzir opdracht gegeven voor een werk dat reflecteert op de geschiedenis van Zeist in het Hogewegplantsoen, een achthoekig pleintje en restant van de buitenplaats Huis ten Bosch. Het kunstwerk moet de looproute tussen de Slotlaan en Voorheuvel versterken. Door het intieme karakter van het hofje en het aanwezige groen dient het kunstwerk uit te nodigen tot verpozen en verwonderen en bij te dragen aan een aangename verblijfsfunctie. Het werk betreft een gestileerde figuur van een man, die zit te rusten voor een kastanjeboom. Hij wordt vergezeld door een hond die op hem lijkt. De hond kopieert de lichaamshouding van de man.

Bijdrage Mondriaan Fonds: € 34.944

website