Opdrachten

Fotomontage Gundam Fotomontage Gundam

2016
Landmark Mondriaan ontmoet Rietveld
Opdrachtgever: Amersfoort in C, Amersfoort

Kunstenaar Boris Tellegen kreeg de opdracht nieuwe beelden te maken voor een snelfietspad tussen Utrecht en Amersfoort. De beelden dienen als markeringen: ze verwijzen naar denkbeelden van De Stijl, het Nederlandse landschap, vergankelijkheid en tijd. De opdrachtgever werkt samen met onder meer gemeente Amersfoort, gemeente Utrecht en het Centraal Museum voor het project, dat valt binnen het Jaar van De Stijl.

Permanent te zien vanaf juni 2018.

Bijdrage Mondriaan Fonds: € 100.000