Opdrachten

Margriet van Breevoort, Homunculus Loxodontus Margriet van Breevoort, Homunculus Loxodontus

2016
Life Science
Opdrachtgever: Stichting Beelden in Leiden

Stichting Beelden in Leiden organiseert in samenwerking met curator Feico Hoekstra een tentoonstelling waarmee het beginnende beeldhouwers in contact wil brengen met het bedrijfsleven. De geselecteerde kunstenaars zijn Lisa Sebestikova, Margriet van Breevoort, Teun te Velthuis, Roland Spitzer, Ruben Jager, Sytze Rusticus, Klasiena Soepboer, Evelien Gransjean, Gerry Mellema, Lorenzo Quintanilla en Maaike Knibbe. Er wordt samengewerkt met bedrijven van het Leiden Bio Science Park.

Tentoonstelling van mei t/m augustus 2017

Bijdrage Mondriaan Fonds: € 23.800