Opdrachten

Aisha Zeijpveld, serie Meisje Loos Aisha Zeijpveld, serie Meisje Loos

2016
The Ultimate Sailor: under construction
Opdrachtgever: Het Scheepvaartmuseum, Amsterdam

Het Scheepvaartmuseum werkte samen met kunstenaars Jan Hoek, Koen Hauser, Marie‑José Jongerius en Aisha Zeijpveld voor de tentoonstelling The Ultimate Sailor. Vertrekpunt van de tentoonstelling was het stereotype beeld van de zeeman en de wijze waarop uiteenlopende groepen zich in de loop der tijd met deze figuur wilden identificeren. De kunstenaars gaven in fotografie hun visie op de zeeman anno nu.

Tentoonstelling in 2016.

Bijdrage Mondriaan Fonds: € 59.000