Opdrachten

Gabriel Lester, impressie kunstwerk Emmaplein, Zeist Gabriel Lester, impressie kunstwerk Emmaplein, Zeist

2017
Voor de Wind
Opdrachtgever: Gemeente Zeist
Kunstenaar(s): Gabriel Lester

Gemeente Zeist geeft opdracht aan kunstenaar Gabriel Lester voor een werk bij de lage wand aan het Emmaplein. De lage wand is momenteel de verbinding tussen twee winkelpanden en is een functionele afscherming van de eronder doorgaande weg. Naar aanleiding van een noodzakelijke ophoging van de wand, om windhinder tegen te gaan, is de opdracht om een werk te realiseren dat enerzijds deze verbinding benadrukt, maar anderzijds een autonome plek opeist.

Bijdrage Mondriaan Fonds: € 45.000

website