Opdrachten

Ambassade van de Noordzee Ambassade van de Noordzee

2019
Welkom in de Ambassade van de Noordzee
Opdrachtgever: Het Parlement van de Dingen / Ambassade van de Noordzee
Kunstenaar(s): Valerie van Leersum, Frank Bloem, Carmen Schabracq

Het Parlement van de Dingen ontvangt een Bijdrage Opdrachtgeverschap voor artistiek onderzoek door de kunstenaars Frank Bloem, Valerie van Leersum en Carmen Schabracq in het kader van het project Ambassade van de Noordzee. Via de ambassade wil de organisatie een ‘nieuwe politiek’ vormgeven, waarin ook niet-menselijke actoren een stem krijgen. De onderzoeksvraag is: hoe kunnen we luisteren naar de stem van de Noordzee in deze tijd van klimaatverandering?

Manifestaties vinden plaats op 11, 12 en 13 juli 2019 op diverse locaties in Den Haag en Scheveningen. Frank Bloem organiseert tijdens deze dagen zogenaamde ‘zeegeurexpedities’. In augustus vinden activiteiten plaats in België, Duitsland en Denemarken en op 4, 5 en 6 oktober zijn er publieksmanifestaties op meerdere plekken in Nederland.

Bijdrage Mondriaan Fonds: € 11.850

website