Opdrachten

Zandpoort ontwerp Zandpoort ontwerp

2018
Zandpoort
Opdrachtgever: Wijkraad Reeshof, Tilburg
Kunstenaar(s): Observatorium, Geert van de Camp

Bij de Reeshof, een grote uitbreidingswijk ten westen van Tilburg, zijn voor de verbreding en verdieping van het Wilhelminakanaal honderden monumentale bomen gekapt. Een goed gebruikte onspanningszone is verdwenen en vervangen door uitzicht op industrie. Om het kale gebied van nieuwe aantrekkingskracht te voorzien en de Reeshof, die het imago van anonieme slaapwijk heeft, een eigen gezicht te geven, heeft Observatorium in opdracht van de Wijkraad Reeshof Zandpoort ontwikkeld: een grote schommelpergola met aan weerszijden zitbanken. De vormgeving van de pergola en de banken is ontleend aan de grote rode kranen en stapels containers van de aan de overkant van het kanaal gelegen containeroverslag.

Zandpoort wordt in 2019 onthuld. De opdracht werd mede mogelijk gemaakt door een Bijdrage Opdrachtgeverschap.

Bijdrage Mondriaan Fonds: € 50.000

website