Opdrachten

Foto: Hester Blankestijn Foto: Hester Blankestijn

2014
ZELF!
Opdrachtgever: Stichting Kinderkunsthal, Villa Zebra, Rotterdam

Kinderkunsthal Villa Zebra ging een langdurige samenwerking aan met kunstenaar Birgit Verwer voor een semipermanent tentoonstellingsproject met installaties die speciaal werden gemaakt voor jonge kinderen. Verwer ontwikkelde een aantal installaties samengesteld uit gevonden en verzamelde materialen. Met haar werk wilde ze kinderen prikkelen, verwonderen en aanzetten om dingen te doen en maken.

Semipermanente tentoonstelling.