Huishoudelijk reglement

Hieronder vind je ons huishoudelijk reglement. Dit is een flexibele set regels en richtlijnen in aanvulling op onze statuten.

Fiscaal nummer Mondriaan Fonds: NL 0086.31.104

Beloningsbeleid: Het Mondriaan Fonds betaalt zijn medewerkers op basis van de BBRA-schalen. De BBRA is gebaseerd op een 36-urige werkweek. Voor de medewerkers van het Mondriaan Fonds geldt echter een 38-urige werkweek.
Commissieleden ontvangen vacatiegeld. De hoogte hiervan is afhankelijk van de lengte van de commissievergadering.