Toelichting bij begroting Kunst Opdracht

btw

De bedragen moeten exclusief btw worden vermeld. De bijdrage van het Mondriaan Fonds wordt exclusief btw toegekend, tenzij de aanvrager niet btw-plichtig is. Stuur dan het bewijs van de belastingdienst mee waaruit blijkt dat je niet btw-plichtig bent.

Het Mondriaan Fonds vraagt om een overzichtelijk en gespecificeerd overzicht van de variabele projectkosten.
Hiervoor geldt:

 • Het totaal van de kosten moet gelijk zijn aan het totaal van de financiële dekking inclusief de bijdrage van het Mondriaan Fonds. De begroting moet sluitend zijn;
 • Onderbouw de cruciale posten zoveel mogelijk met offertes;
 • Een tegemoetkoming in de ontwikkelfase van een opdracht kan alleen door niet-culturele opdrachtgevers worden aangevraagd;
 • De maximale bijdrage van het Mondriaan Fonds is 50% als het gaat om een (concrete) opdracht, tenzij anders in de online uitleg bij de regeling op de website staat vermeld;
 • Vraag je aan voor de ontwikkelfase van een opdracht dan is de bijdrage maximaal 70% tot een maximum bedrag van €15.000;
 • Van de aanvrager wordt een reële vergoeding voor de kunstenaar verwacht, waarbij de richtlijn voor kunstenaarshonoraria of van de Rijksgebouwendienst gevolgd dient te worden;
 • Kunst- en erfgoedinstellingen kunnen niet via Kunst Opdracht aanvragen voor het kunstenaarshonorarium, maar kunnen een aanvraag indienen bij de regeling Kunstenaarshonorarium;
 • Niet-culturele opdrachtgevers kunnen wel aanvragen voor het honorarium van de betrokken kunstenaar(s);
 • Vaste lasten van de organisatie zoals eigen personeel, beheerlasten en andere vaste kosten worden niet door het Mondriaan Fonds vergoed;

Kosten

Mogelijke kostenposten bij:

Opdracht

Ontwikkelbijdrage

Financiële dekking

Het Mondriaan Fonds vraagt je om een overzichtelijk en gespecificeerd overzicht van de dekking en deze bestaat uit:

 • Eigen inkomsten, zoals entreegelden, opbrengsten publicatie, sponsoring (ook in natura) of crowdfunding;
 • Eigen bijdrage aanvrager;
 • Bijdrage van derden, zoals de verschillende publieke en/of private fondsen, de gemeente, provincie;
 • De gevraagde bijdrage van het Mondriaan Fonds.

Houd er rekening mee dat:

 • Als de gevraagde bijdrage van het Mondriaan Fonds €125.000 of hoger is, je in de begroting rekening moet houden met de kosten voor een goedkeurende controleverklaring van een onafhankelijke accountant;
 • De financiële dekking geen gekapitaliseerde arbeid mag bevatten.
 • In het geval een bijdrage wordt toegekend, minimaal 80% dekking van de begroting, inclusief de bijdrage van het Mondriaan Fonds, moet worden aangetoond door middel van toekenningsbrieven van derden voordat een voorschot op de bijdrage kan worden overgemaakt.

Vragen & contact

Vragen over de begroting? Neem direct contact op met een medewerker van het Mondriaan Fonds.

Of bel 020 523 15 23 of mail naar financien@mondriaanfonds.nl.

Bart Fuijkschot

senior medewerker financiën Stuur een mailtje Of bel +31 (0)20 523 1503

Ingrid Senff

Zuzana Hermanova