Corona-overbrugging kunstenaar, curator en beschouwer

aanvraag gesloten

De Corona-overbrugging kunstenaar, curator en beschouwer sluit op 16 augustus 2021. Aanvragen die vóór 16 augustus 17:00 uur zijn ingediend, worden in volgorde van binnenkomst behandeld tot het beschikbare budget op is. Het kan dus zijn dat aanvragen die wel voor de deadline zijn ingediend niet in behandeling worden genomen. Alle aanvragen die na sluiting zijn ingediend worden niet in behandeling genomen.

Het Mondriaan Fonds maakt mogelijk
Ben je maker en heb je minder tentoonstellingen, opdrachten of projecten gehad de afgelopen tijd? Of heb je inkomensverlies als gevolg van covid-19, en belemmert dit je werkpraktijk? Misschien kom je in aanmerking voor een Corona-overbrugging van het Mondriaan Fonds. Ook als je eerder een Corona-overbrugging hebt ontvangen en deze is afgerond, dan is het mogelijk om een tweede aanvraag te doen.

Bekijk hier de mogelijkheden:

Corona-overbrugging kunstenaar, curator en beschouwer
Met de tijdelijke bijdrage Corona-overbrugging kunstenaar, curator en beschouwer wil het Mondriaan Fonds ervoor zorgen dat kunstenaars, curatoren en beschouwers zoveel mogelijk kunnen blijven doorwerken.

Voor wie
Kunstenaars, curatoren en beschouwers.

Waarvoor
Een werkperiode van minimaal 1 maand en maximaal 6 maanden.

Hoeveel
€ 2.200 per maand voor maximaal 5 dagen per week.

 • Hoe en wanneer aanvragen

  De Corona-overbrugging kunstenaar, curator en beschouwer sluit op 16 augustus 2021. Aanvragen die vóór 16 augustus 17:00 uur zijn ingediend, worden in volgorde van binnenkomst behandeld tot het beschikbare budget op is. Het kan dus zijn dat aanvragen die wel voor de deadline zijn ingediend niet in behandeling worden genomen. Alle aanvragen die na sluiting zijn ingediend worden niet in behandeling genomen.

  Houd rekening met een behandeltermijn van 3 maanden vanaf het moment dat de aanvraag volledig is ingediend. Bij drukte kan de behandeltermijn langer duren. Een bijdrage kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend.

 • Voorwaarden bij deze regeling

  Wanneer je als kunstenaar een bijdrage aanvraagt:
  -je werkt 1 jaar als professioneel beeldend kunstenaar en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel; óf je hebt minstens 3 jaar een hbo-opleiding tot beeldend kunstenaar gevolgd en werkt minimaal 1 jaar als professioneel beeldend kunstenaar. Óf je werkt 3 jaar of langer als professioneel beeldend kunstenaar;
  -heb je in de afgelopen 12 maanden geen bijdrage Kunstenaar Start (of Werkbijdrage Jong Talent) ontvangen;
  -je bent artistiek actief en ingebed in de professionele beeldende kunst in Nederland.

  Wanneer je als curator/beschouwer een bijdrage aanvraagt:
  -werk je ten minste 2 jaar als professioneel curator/beschouwer op het gebied van de beeldende kunst of  cultureel erfgoed en kun je dit aantonen door middel van publicaties, tentoonstellingen, onderzoeken of geïnitieerde projecten;
  -Je bent artistiek actief en ingebed in de professionele beeldende kunst of cultureel erfgoed in Nederland.

  Verder:
  -ben je geen rechtspersoon;
  -werk je niet in fulltime dienstverband;
  -werk je niet fulltime in opdracht van een instituut of organisatie;
  -is een eerder toegekende bijdrage Corona-overbrugging (of Projectinvestering in tijden van corona) afgerond.

  Lees alle voorwaarden bij deze regeling.

  Lees ook de algemene voorwaarden van het Mondriaan Fonds.

 • Beoordeling

  De ingezonden aanvraag met bijlagen wordt door medewerkers van het Mondriaan Fonds gecheckt op volledigheid. Ook checken zij of jouw aanvraag in aanmerking komt voor een vereenvoudigde beoordelingsprocedure. Heb je in de 4 jaar voorafgaand aan de aanvraag een positief advies ontvangen over jouw artistiek functioneren bij de regelingen Kunstenaar Start (voorheen Werkbijdrage Jong Talent), Kunstenaar Basis (voorheen Werkbijdrage Bewezen Talent), Kunstenaar Project (voorheen Projectinvestering Kunstenaar), Curator Beschouwer (voorheen Projectinvestering Bemiddelaar) of Publicatie? En heb je na dit positieve advies geen negatief advies ontvangen? Dan wordt de aanvraag Corona-overbrugging door medewerkers van het Mondriaan Fonds beoordeeld. De aanvraag wordt dan waarschijnlijk niet inhoudelijk getoetst door een adviescommissie.

  Voldoe je niet aan de voorwaarde voor een vereenvoudigde beoordelingsprocedure dan wordt de aanvraag voorgelegd aan de commissie die adviseert over het toekennen van een Corona-overbrugging kunstenaar, curator en beschouwer. Kijk hier als je wil weten wat er met je aanvraag gebeurt.

  De commissie beoordeelt je aanvraag op basis van:
  – (visueel) documentatiemateriaal;
  – toelichting op je werk en beroepspraktijk;
  – cv.

  De adviescommissie weegt onderstaande criteria:
  Wanneer je als kunstenaar een bijdrage aanvraagt:

  – de kwaliteit van het eerdere werk: denk hierbij aan de artistieke uitgangspunten en de wijze waarop deze tot uitdrukking komen in het werk, de verbeeldingskracht en de toepassing van de gekozen middelen;
  – de mate van erkenning en het belang ervan voor de Nederlandse beeldende kunst: afgaande op solo- of groepstentoonstellingen, verkopen, publicaties, opdrachten, subsidies en eventuele prijzen.

  Wanneer je als curator/beschouwer een bijdrage aanvraagt:
  – de kwaliteit en het belang van je eerder uitgevoerde relevante activiteiten;
  – de kwaliteit van je cultureel ondernemerschap en het belang ervan voor het Nederlandse beeldende kunst- en/of erfgoedveld.

  Een bijdrage corona-overbrugging kan alleen worden toegekend als de commissie positief adviseert. Bij een positief advies kan de adviescommissie een aanbeveling doen over de hoogte van de financiële bijdrage en de periode waarover deze verstrekt wordt.

  Vanwege beperkt budget kunnen we helaas niet altijd alle positieve adviezen honoreren. Het bestuur van het Mondriaan Fonds vraagt de adviescommissie in dat geval de positieve adviezen onderling tegen elkaar af te wegen en in volgorde van prioriteit te rangschikken. Dat betekent dat het kan gebeuren dat een aanvraag positief beoordeeld is, maar dat je toch geen of een lagere bijdrage toegekend krijgt.

 • Checklist

  Om je aanvraag te kunnen behandelen, heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hier vind je een checklist die de indeling volgt van het aanvraagformulier. Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven.

  Toelichting (max. 2 pagina’s)
  Beschrijf waar je werk over gaat, wat je wilt bereiken en wat je hebt gedaan om je beroepspraktijk te ontwikkelen. Hierin kunnen ook de globale plannen voor de gevraagde periode worden opgenomen. Omschrijf bij een eventuele samenwerking jouw aandeel daarin. Heb je eerder een bijdrage Corona-overbrugging (of Projectinvestering in tijden van corona) ontvangen, dan vragen wij je in de toelichting ook terug te kijken op deze periode en de uitkomsten ervan.

  CV (max. 3 pagina’s)
  Kunstenaar:
  CV met de belangrijkste gegevens over je beroepspraktijk, met de nadruk op de laatste 1 tot 4 jaar. Denk aan tentoonstellingen (aangeven: solo- of groeps-), manifestaties, opdrachten, verkopen, prijzen, publicaties, subsidies, met vermelding van jaartallen. Noem ook eventuele nevenactiviteiten, zoals docentschappen en adviesfuncties.

  Curator/beschouwer:
  CV met de belangrijkste gegevens over je beroepspraktijk, met de nadruk op de laatste 2 tot 4 jaar. Denk aan relevante artikelen en publicaties, onderzoek, tentoonstellingen, manifestaties, lezingen, opdrachten, subsidies en prijzen. Noem ook eventuele nevenactiviteiten, zoals docentschappen, advies- en commissiefuncties.

  (Visueel) documentatiemateriaal
  Kunstenaar:
  (Visueel) documentatiemateriaal van project/opdracht/tentoonstelling: een selectie van enkele afbeeldingen in een pdf-bestand met een maximale grootte van 100 MB (maximaal 20 afbeeldingen). Daarnaast kun je geluids- of video/filmfragmenten opsturen. De totale grootte en duur van de toegestuurde documentatie (visuele presentatie én aparte fragmenten) is maximaal 300 MB en maximaal 15 minuten. Klik hier voor de technische specificaties.

  Curator/beschouwer:
  Maak een selectie van maximaal 6 van jouw meest relevante en actuele artikelen en/of afbeeldingen, videofragmenten van door jou gerealiseerde projecten uit de afgelopen 2 tot 4 jaar. Klik hier voor de technische specificaties.

  Stuur ook een documentatielijst mee (in pdf) die correspondeert met het visueel documentatiemateriaal. Zet daarin een omschrijving of bijschrift per meegestuurde afbeelding en/of geluids- of video/filmfragment. Bijvoorbeeld: 01, titel, 2020, loop 2 min.

  Uittreksel Basisregistratie Personen
  Heb je niet de Nederlandse nationaliteit? Stuur dan een recent uittreksel (niet ouder dan 3 maanden) van het bevolkingsregister mee.

  Diploma/uitschrijving
  Ben je korter dan 3 jaar professioneel werkzaam? Dan hebben we een kopie van de diploma’s van gevolgde kunstopleiding(en) nodig of een verklaring van de academie wanneer de studie voortijdig beëindigd is. Als je geen kunstopleiding hebt gevolgd, kun je een recent uittreksel (niet ouder dan 3 maanden) van de Kamer van Koophandel meesturen om te checken dat je staat ingeschreven als beeldend kunstenaar.

  Bankgegevens en/of uittreksel Kamer van Koophandel
  We hebben je bankrekening nodig om het bedrag over te kunnen maken als je aanvraag wordt toegekend.
  Heb je al eerder een aanvraag bij het Mondriaan Fonds gedaan? Dan hoef je niets te doen.

  • Is jouw rekeningnummer gewijzigd of nieuw voor het Mondriaan Fonds? Upload dan een recent bankafschrift met daarop duidelijk je naam en IBAN.
  • Heb je een zakelijk rekeningnummer van je eigen eenmanszaak? Upload dan ook een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden), zodat we kunnen vaststellen dat het rekeningnummer verbonden is aan een eenmanszaak.
 • Vragen?

  Als iets niet helemaal duidelijk is, kun je altijd contact opnemen met een medewerker van het Mondriaan Fonds.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bonnie Dumanaw (020-5231600), Fenna Lampe (020-5231506), Sjoerd Staal (020-523 1545), Lara Riga (020 523 1638) of het algemene nummer bellen (020-523 1523).

  Deze uitleg is gebaseerd op de deelregeling Corona-overbrugging kunstenaars, curatoren en beschouwers.

 • Interviews en voorbeelden

  Kijk hier voor interviews en voorbeelden van toegekende aanvragen.

laatste wijziging: 12.08.2021