Herdenking Slavernijverleden 2021

aanvraag gesloten

Het Mondriaan Fonds maakt mogelijk

Jaarlijks vindt in Nederland de landelijke herdenking plaats van de afschaffing van de slavernij in de toenmalige koloniën Suriname en de Nederlandse Antillen. Daarnaast worden in het hele land lokale herdenkingen van het slavernijverleden georganiseerd.
Het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) kan via deze regeling aanvragen voor een bijdrage aan herdenking van het slavernijverleden.

Met de bijdrage Herdenking Slavernijverleden stimuleert het Mondriaan Fonds de verbreding en verdieping van de nationale herdenking, waarbij een relatie wordt gelegd tussen verleden en heden.

Voor wie
De bijdrage kan alleen aangevraagd worden door het NiNsee. Het NiNsee kan alleen of samen met een andere culturele instelling in Nederland aanvragen.

Waarvoor
Een bijdrage voor het organiseren van de nationale slavernijherdenking in het Oosterpark in Amsterdam en het stimuleren en faciliteren van lokale herdenkingen verspreid over Nederland. Ook wordt verwacht dat het NiNsee inzet op professionalisering van de eigen organisatie. Verbreding en verdieping van de herdenking wordt bereikt door in te zetten op het betrekken van álle Nederlanders in het Koninkrijk bij de nationale herdenking en daarbij nauw samen te werken met relevante partijen en maatschappelijke organisaties. Hierbij gaat de aandacht ook uit naar het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Hoeveel
Maximaal € 200.000 per jaar.

 • Hoe en wanneer aanvragen

  Aanvragen kan eenmaal per jaar via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. De deadline in 2021 was: 7 juni 2021, voor 17.00 uur. Houd rekening met een behandeltermijn van 3 maanden vanaf het moment dat de aanvraag volledig is ingediend. Een bijdrage kan niet met terugwerkende kracht toegekend.

 • Voorwaarden bij deze regeling

  Als de aanvraag voldoet aan de formele voorwaarden, stelt het Mondriaan Fonds het bedrag ter beschikking aan het NiNsee.

  Lees ook de Algemene voorwaarden van het Mondriaan Fonds.

 • Beoordeling

  De ingezonden aanvraag met bijlagen wordt door medewerkers van het Mondriaan Fonds gecheckt op volledigheid. Indien volledig, beoordeelt het Mondriaan Fonds vervolgens de aanvraag.

  Het Mondriaan Fonds beoordeelt de aanvraag op basis van:

  • Projectplan waarin een toelichting op en motivatie van de volgende activiteiten zijn opgenomen: de nationale herdenking in het Oosterpark; het stimuleren en het faciliteren van lokale herdenkingen georganiseerd door andere organisaties; partnerschappen met relevante partijen; professionalisering van de eigen organisatie.
  • Presentatieplan, inclusief een communicatieplan. Hierin moet opgenomen zijn welke activiteiten worden ondernomen om bestaande en nieuwe doelgroepen te bereiken en bij de herdenkingsactiviteiten te betrekken.
  • Een gespecificeerde begroting met dekkingsplan.
  • Indien van toepassing: toezeggingen van deelnemende partijen.

  Een bijdrage Herdenking Slavernijverleden wordt toegekend als het bestuur van het Mondriaan Fonds positief besluit.

 • Checklist

  Om de aanvraag te kunnen behandelen, heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hier vind je een checklist waarop alles bij elkaar staat en die de indeling volgt van het aanvraagformulier. Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven.

  Recent en actueel (maximaal een jaar oud) uittreksel register Kamer van Koophandel

  Feitelijke gegevens instelling (max. 1 pagina)
  Met een beknopte omschrijving van de activiteiten van de instelling, inclusief doelstellingen, doelgroepen, .en publieksbereik.

  Onderschrijving codes
  Culturele instellingen onderschrijven de Fair Practice Code (bekijk hier de animatie Fair Practice Code voor info en tips), de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie. Toepassing van de Fair Practice Code betekent automatisch dat de instelling de richtlijn kunstenaarshonoraria in de praktijk brengt.

  Projectplan (max. 20 pagina’s)
  Met een toelichting op en motivatie van de volgende activiteiten: de nationale herdenking in het Oosterpark; het stimuleren en het faciliteren van lokale herdenkingen georganiseerd door andere organisaties; partnerschappen met relevante partijen en professionalisering van de eigen organisatie.

  Toezeggingen van partijen waarmee je samenwerkt
  Met toestemming voor het indienen van de aanvraag. Voeg alle brieven samen in 1 pdf.

  Presentatieplan, inclusief communicatieplan (max. 10 pagina’s)
  Met een beschrijving van de activiteiten die worden ondernomen om bestaande en nieuwe doelgroepen te bereiken en bij de herdenkingsactiviteiten te betrekken.

  Gespecificeerde begroting met dekkingsplan
  Voor de activiteiten ten behoeve van de nationale herdenking in het Oosterpark, het stimuleren en het faciliteren van lokale herdenkingen georganiseerd door andere organisaties en professionalisering van de eigen organisatie inclusief dekkingsplan. Kijk hier voor de toelichting op de begroting voor instellingen.

  Offertes van de cruciale posten in de begroting
  Voeg alle offertes samen in 1 pdf.

  Indien van toepassing:

  Recent bankafschrift
  We hebben het bankrekeningnummer nodig van de aanvragende instelling om het bedrag over te kunnen maken als de aanvraag wordt toegekend. Is het rekeningnummer gewijzigd of nieuw voor het Mondriaan Fonds? Upload dan een recent bankafschrift bij de aanvraag met daarop duidelijk de naam en IBAN van de aanvragende instelling.

  Bevestigingsbrieven van bijdragen van derden
  Voeg alle brieven samen in 1 pdf.

 • Vragen?

  Als iets niet helemaal duidelijk is, kun je contact opnemen met Rapti Miedema (hoofd bureau erfgoed en pilots) of het algemene nummer bellen (020-5231523).

  Deze regeling is gebaseerd op de deelregeling Herdenking Slavernijverleden 2021.

laatste wijziging: 11.05.2021