Kunstenaar Basis

Het Mondriaan Fonds maakt mogelijk
Ben je 4 jaar of langer werkzaam als beeldend kunstenaar en wil je je oeuvre uitbreiden, je zichtbaarheid vergroten, onderzoek doen en/of experimenteren? Misschien kom je in aanmerking voor de bijdrage Kunstenaar Basis.

Bekijk hier de mogelijkheden:

Kunstenaar Basis
Deze regeling is voor beeldend kunstenaars: voor het maken van nieuw werk en het verder ontwikkelen van de beroepspraktijk.

Met Kunstenaar Basis wil het Mondriaan Fonds ervaren beeldend kunstenaars de mogelijkheid bieden hun oeuvre uit te breiden en een betekenisvolle en zichtbare bijdrage te leveren aan de hedendaagse beeldende kunst in Nederland.

Voor wie
Beeldend kunstenaars die 4 jaar of langer als professioneel beeldend kunstenaar werken.

Waarvoor
Je kunt de bijdrage gebruiken voor het maken van werk. Denk hierbij aan onderzoek, experiment, de aanschaf van materiaal en apparatuur. Of aan het uitwerken van een opdracht en aan deelname aan tentoonstellingen en manifestaties in binnen- en buitenland.

Hoeveel
€ 40.000.
Dit bedrag wordt gespreid uitbetaald in minimaal 2 en maximaal 4 jaar.

 • Hoe en wanneer aanvragen

  Aanvragen kan op elk moment van het jaar via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. Op de website kun je een account aanvragen, die je nodig hebt om een aanvraag te kunnen indienen. Houd rekening met een behandeltermijn van 3 maanden vanaf het moment dat de aanvraag volledig is ingediend. Een bijdrage kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend.

  Let op: Door de gevolgen van de corona-crisis ook voor de sector, voeren wij momenteel extra regelingen uit en ontvangen wij veel meer aanvragen dan normaal. We proberen alle werkzaamheden als gebruikelijk te laten verlopen. Toch kan in sommige gevallen de behandeltermijn van aanvragen nu wat langer duren dan de gebruikelijke 3 maanden.

 • Voorwaarden bij deze regeling

  • Je werkt 4 jaar of langer als professioneel beeldend kunstenaar.
  • Je bent artistiek actief en ingebed in de professionele beeldende kunst in Nederland.
  • Je kunt een Kunstenaar Basis één keer in de 4 jaar toegekend krijgen.
  • Je ontvangt op het moment van aanvragen geen andere financiële bijdrage van het Mondriaan Fonds waarbij dezelfde kosten worden gedekt.
  • Je kunt Kunstenaar Basis niet gebruiken om een studie te bekostigen. Ook mag je geen gebruik maken van de regeling tijdens het volgen van onderwijs aan instellingen, zoals bachelor- en masteropleidingen. Dit geldt ook voor postacademische of postdoctorale opleidingen.
  • Je verzamelinkomen voor de Belastingdienst was de afgelopen 2 jaar gelijk aan of lager dan € 40.000 per jaar.

  Lees alle voorwaarden van deze regeling.

  Lees ook de algemene voorwaarden van het Mondriaan Fonds.

 • Beoordeling

  De ingezonden aanvraag met bijlagen wordt door medewerkers van het Mondriaan Fonds gecheckt op volledigheid. Is dit akkoord, dan wordt de aanvraag voorgelegd aan de commissie die adviseert over het toekennen van een Kunstenaar Basis. Kijk hier als je wil weten wat er met je aanvraag gebeurt.

  De commissie beoordeelt je aanvraag op basis van:

  • visueel documentatiemateriaal;
  • toelichting op je werk en beroepspraktijk;
  • cv;
  • werkplan, en indien van toepassing: je plan van samenwerking.

  Bij het beoordelen kijkt de adviescommissie allereerst naar:
  – De kwaliteit van het werk: denk hierbij aan de artistieke uitgangspunten en de wijze waarop deze tot uitdrukking komen in het werk, de verbeeldingskracht en de beheersing van de gekozen middelen.
  – De mate van erkenning: afgaande op solo- en groepstentoonstellingen, verkopen, publicaties, opdrachten, subsidies en eventuele prijzen.

  Wanneer de adviescommissie positief is over de kwaliteit van het werk en de mate van erkenning, beoordeelt zij ook het werkplan en de manier waarop je als kunstenaar publiek voor je werk probeert te vinden. Een bijdrage Kunstenaar Basis kan alleen toegekend worden als de commissie positief adviseert.

  Vanwege beperkt budget kunnen we helaas niet altijd alle positieve adviezen honoreren. Het bestuur van het Mondriaan Fonds vraagt de adviescommissie in dat geval de positieve adviezen onderling tegen elkaar af te wegen en in volgorde van prioriteit te rangschikken. Dat betekent dat het kan gebeuren dat een aanvraag positief beoordeeld is, maar dat je toch geen bijdrage toegekend krijgt.

 • Checklist

  Om je aanvraag te kunnen behandelen heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hier vind je een checklist die de indeling volgt van het aanvraagformulier. Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven.

  Toelichting werk (max. 3 pagina’s)
  Beschrijf waar je werk over gaat en wat je hebt gedaan om jouw beroepspraktijk te ontwikkelen, jouw inhoudelijke en artistieke uitgangspunten en hoe die tot uitdrukking komen in je werk en je beroepspraktijk. Omschrijf bij een eventuele samenwerking jouw aandeel daarin.

  CV (max. 3 pagina’s)
  Upload de belangrijkste gegevens over je beroepspraktijk, met de nadruk op de laatste 4 jaar. Denk aan tentoonstellingen (aangeven: solo- of groeps-), manifestaties, opdrachten, prijzen, subsidies, publicaties, eventuele verkopen, met vermelding van jaartallen. Noem ook eventuele nevenactiviteiten, zoals docentschappen, advies- en commissiefuncties.

  Plan (max. 4 pagina’s)
  Wat zijn je plannen voor de komende 4 jaar? Welke kant wil je op met je werk? Ga je samenwerken? Wat is jouw aandeel daarin? Beschrijf ook hoe en aan wie je jouw werk en/of werkproces wilt presenteren. Denk bijvoorbeeld aan een tentoonstelling, website, blog, open atelier of workshop.

  Kopie belastingaangifte of -aanslag inkomstenbelasting premie volksverzekeringen van de afgelopen 2 jaren
  Dit hebben we nodig om te kijken of je belastbaar inkomen niet te hoog is voor een bijdrage van het Mondriaan Fonds.

  Let op: een kopie van de ‘inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet’ of de ‘aangifte Omzetbelasting’ is niet geldig, aangezien daar het verzamelinkomen niet op vermeld staat.
  – Upload een kopie van je belastingaangifte of -aanslag inkomstenbelasting premie volksverzekeringen van het voorgaande jaar en het jaar daarvoor.
  of
  – Als je de aanvraag voor 1 oktober indient en nog geen aangifte of aanslag van het voorgaande jaar hebt, upload dan de aangifte of aanslag van 2 en 3 jaar geleden.
  of
  – Als je in de genoemde jaren geen aangifte inkomstenbelasting hebt gedaan, dan vragen we om een opgave van je inkomsten, een verklaring met de reden waarom je geen aangifte hebt gedaan en/of een bewijs van de belastingdienst waaruit blijkt dat je geen aangifte hebt hoeven doen.

  (Visueel) documentatiemateriaal
  Maak een pdf met maximaal 20 afbeeldingen (max. 100 MB) van jouw belangrijkste werken uit de afgelopen 4 jaar. Start de documentatie met het meest recente werk. Het kan helpen om ook enkele afbeeldingen te tonen van het werk in presentaties, zoals op een tentoonstelling.

  Daarnaast kun je geluids- of video/filmfragmenten van maximaal 15 minuten (in totaal max. 300 MB) uploaden. Dit kan als je bijvoorbeeld films, performances of installaties maakt. Klik hier voor de technische specificaties.

  Documentatielijst
  Stuur ook een documentatielijst mee (in pdf) die correspondeert met het visueel documentatiemateriaal. Zet daarin een omschrijving of bijschrift per meegestuurde afbeelding, geluids- of video/filmfragment. Bijvoorbeeld: 01, titel, 2020, loop 2 min.

  Indien van toepassing:

  Uittreksel Basisregistratie Personen
  Heb je niet de Nederlandse nationaliteit? Stuur dan een recent uittreksel (niet ouder dan 3 maanden) van het bevolkingsregister mee.

  Bankgegevens
  We hebben je bankrekening nodig om het bedrag over te kunnen maken als je aanvraag wordt toegekend.

  • Is je rekeningnummer gewijzigd of nieuw voor het Mondriaan Fonds? Upload bij je aanvraag dan een recent bankafschrift met daarop duidelijk je naam en IBAN.
  • Heb je een zakelijk rekeningnummer van je eigen eenmanszaak? Upload dan ook een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden), zodat we kunnen vaststellen dat het rekeningnummer verbonden is aan een eenmanszaak.
 • Vragen?

  Als iets niet helemaal duidelijk is, kun je altijd contact opnemen met een medewerker van het Mondriaan Fonds.

  Sandra Nicolai (020-5231551), Bonnie Dumanaw (020-5231600), Fenna Lampe (020-5231506), Emma Parmentier (020-5231519) of het algemene nummer bellen (020-5231523).

  Deze uitleg is gebaseerd op de deelregeling Kunstenaar Basis.

 • Interviews en voorbeelden

  Kijk hier voor interviews en voorbeelden van toegekende aanvragen.

 • Het Mondriaan Fonds maakt nog meer mogelijk

  Rentevrije lening
  Kunstenaars die de afgelopen 12 maanden een bijdrage van het Mondriaan Fonds hebben ontvangen, komen zonder toetsing in aanmerking voor een rentevrije lening bij Fonds Kwadraat. Bijvoorbeeld voor het aanschaffen van apparatuur. Lees hier meer.

laatste wijziging: 20.08.2021