Incidentele aankopen

Twee schilderijen, circa 1825 Twee schilderijen, circa 1825
2002
Tweetal schilderijen van Kawahara Keiga, circa 1825
Museum Volkenkunde, Leiden
Kawahara Keiga

Deze twee schilderijen van Kawahara Keiga (circa 1786-1860) van het kunstmatige eilandje Deshima in de Baai van Nagasaki zijn van hoge artistieke kwaliteit. Ze illustreren hoe een Japanse kunstenaar zich westerse artistieke technieken en visies toegeëigende. Binnen de Collectie Nederland is de relatie tussen Nederland en Japan belangrijk voor de internationalisering van de Nederlandse cultuur en voor de interactie tussen oost en west.

Bijdrage Mondriaan Fonds: € 29.000

website

meer Incidentele aankopen