Incidentele aankopen

2004
Vioolliteratuurcollectie Willem Noske
Nederlands Muziek Instituut, Den Haag
Willem Noske

De Stichting Collectie Vioolliteratuur Willem Noske heeft de collectie vioolliteratuur van Willem Noske (1918-1995) aangekocht en overgedragen aan het Nederlands Muziek Instituut in Den Haag. De collectie omvat circa vijfduizend unieke manuscripten en eerste uitgaven van bladmuziek, onder meer afkomstig van vooraanstaande Nederlandse muziekuitgevers uit de tweede helft van de achttiende eeuw.

Bijdrage Mondriaan Fonds: € 100.000

website

meer Incidentele aankopen