Incidentele aankopen

Amo te ama me, 1881 Amo te ama me, 1881
2005
Amo te ama me, 1881
Fries Museum, Leeuwarden
Lawrence Alma-Tadema

Dit werk is een goede aanvulling op de schilderijencollectie van Lawrence Alma Tadema (1836-1912) in het Fries Museum. De collectie gaf al een goed beeld van Tadema’s jeugd, academietijd en leven. Het nieuw aangekocht werk toont zijn toenemende belangstelling voor de klassieke oudheid. Met dit genre werd Tadema wereldberoemd.

Bijdrage Mondriaan Fonds: € 90.000

website

meer Incidentele aankopen