Incidentele aankopen

Collectie Visser (tweede deel) Collectie Visser (tweede deel)
2005
Collectie Visser (tweede deel)
Nationaal Militair Museum, Soesterberg

Dit tweede deel van de collectie Visser bevat uiterst zeldzame wapens uit de zeventiende en achttiende eeuw van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Hun cultuurhistorische waarde is groot: ze geven inzicht in een nog onderbelicht aspect van de Nederlandse zeventiende-eeuwse samenleving.

Bijdrage Mondriaan Fonds: € 1.500.000

website

meer Incidentele aankopen