Incidentele aankopen

Bal Tabarin (voorstudie), 1906 Bal Tabarin (voorstudie), 1906
2007
Bal Tabarin (voorstudie), 1906
Singer Museum, Laren
Jan Sluijters

Dit schilderij van Jan Sluijters (1881-1957) is kenmerkend voor de ontwikkeling van de kunstenaar naar een nieuwe, moderne stijl. De combinatie van onderwerp en techniek geldt als vernieuwend. Het werk heeft een belangwekkende internationale context en een rijke receptiegeschiedenis als studie voor het grote schilderij Bal Tabarin (1907), dat in bruikleen bij het Stedelijk Museum Amsterdam is.

Bijdrage Mondriaan Fonds: € 33.000

website

meer Incidentele aankopen