Incidentele aankopen

Portret van de familie Cock Blomhoff, 1817 Portret van de familie Cock Blomhoff, 1817
2008
Portret van de familie Cock Blomhoff, 1817
Rijksmuseum, Amsterdam
Ishizaki Yushi

Dit portret van de familie Cock Blomhoff, toegeschreven aan Ishizaki Yushi (1768-1846), is een kostbare bron van kennis over de historische relatie tussen Nederland en Japan. Het is een voorbeeld van mengcultuur: een Europees gezin in Europese kleding geschilderd in Japan door een Japanse kunstenaar in een Japanse stijl met westerse invloeden. Het werk staat op de lijst die hoort bij de Wet tot behoud van cultuurbezit.

Bijdrage Mondriaan Fonds: € 120.000

website

meer Incidentele aankopen