Incidentele aankopen

Historie van Koning Alexander Historie van Koning Alexander
2009
Historie van Koning Alexander
Koninklijke Bibliotheek, Den Haag

Deze incunabel geeft onderzoek naar de middeleeuwse Alexandertraditie een impuls en werpt nieuw licht op de manier waarop de Nederlanden zich vreemde culturen eigen maakten. Het is ook een vroeg voorbeeld van de differentiatie in het boekenbedrijf, waar luxueus geïllustreerde boeken bestonden naast efemeer drukwerk.

Bijdrage Mondriaan Fonds: € 44.900

website

meer Incidentele aankopen