aanwinsten

Stedenatlas De Wit, 1698
2010
Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
Stedenatlas De Wit, 1698

De editie van dit stedenboek is van uitzonderlijk kunsthistorisch en cultuurhistorisch belang: het is een unieke ingekleurde versie die schitterend inzicht geeft in de zeventiende-eeuwse uitgeverspraktijk. Het werk past uitstekend in de cartografische collectie van de Koninklijke Bibliotheek.

Bijdrage Mondriaan Fonds: € 36.000

website

meer aanwinsten