Incidentele aankopen

Stedenatlas De Wit, 1698 Stedenatlas De Wit, 1698
2010
Stedenatlas De Wit, 1698
Koninklijke Bibliotheek, Den Haag

De editie van dit stedenboek is van uitzonderlijk kunsthistorisch en cultuurhistorisch belang: het is een unieke ingekleurde versie die schitterend inzicht geeft in de zeventiende-eeuwse uitgeverspraktijk. Het werk past uitstekend in de cartografische collectie van de Koninklijke Bibliotheek.

Bijdrage Mondriaan Fonds: € 36.000

website

meer Incidentele aankopen