Incidentele aankopen

© mevr. Sylvia Willink. Foto: Peter Cox © mevr. Sylvia Willink. Foto: Peter Cox
1995
Château en Espagne, 1939
Museum Arnhem
Carel Willink

Het schilderij Château en Espagne geldt als het belangrijkste landschap dat Carel Willink (1900-1983) in de jaren dertig heeft gemaakt. Het magisch realisme van deze periode tussen de twee wereldoorlogen is één van de speerpunten van het verzamelbeleid van het museum.

Bijdrage Mondriaan Fonds: € 56.720

website

meer Incidentele aankopen