Incidentele aankopen

Salomon van Ruysdael, Gezicht op de Grote of Sint-Laurenskerk van Alkmaar vanuit het noorden, 1644, olieverf op paneel, 61,6 x 93,4 cm Salomon van Ruysdael, Gezicht op de Grote of Sint-Laurenskerk van Alkmaar vanuit het noorden, 1644, olieverf op paneel, 61,6 x 93,4 cm
2017
Gezicht op de Grote of Sint-Laurenskerk van Alkmaar vanuit het noorden, 1644
Stedelijk Museum Alkmaar
Salomon van Ruysdael

Stedelijk Museum Alkmaar heeft een schilderij van Salomon van Ruysdael aangekocht. Het werk, tot voor kort in het bezit van een particuliere Amerikaanse verzamelaar, toont de Alkmaarse Grote of Sint-Laurens Kerk met omliggende huizen en gebouwen vanuit het noorden. Van Ruysdael bracht Alkmaar veertien keer in beeld. Dit exemplaar uit 1644 is het vroegste van de veertien en het eerste in een Nederlandse openbare collectie.

Het schilderij is een typerende Ruysdael en in goede conditie. Door de unieke afbeelding van de stad waar het werk in de museale collectie wordt opgenomen en de persoonlijke band van de schilder met Alkmaar, is het werk van groot belang voor het museum en de stad Alkmaar. Ook is het schilderij een belangrijke aanwinst voor de Collectie Nederland. Het Mondriaan Fonds kende daarom een Bijdrage Incidentele Aankopen toe.

Bijdrage Mondriaan Fonds: € 60.000

 

website

meer Incidentele aankopen