Incidentele aankopen

Dirck van Baburen, Granida en Daifilo, 1623, olieverf op doek, 165,7 x 211 cm, Centraal Museum, Utrecht Dirck van Baburen, Granida en Daifilo, 1623, olieverf op doek, 165,7 x 211 cm, Centraal Museum, Utrecht
2020
Granida en Daifilo, 1625
Centraal Museum
Dirck van Baburen

Het Centraal Museum Utrecht heeft een meesterwerk van de Utrechtse schilder Dirck van Baburen aangekocht. Na de aankoop in 2019 van het Godenbanket van Joachim Wtewael is dit het tweede topstuk dat het museum binnen een jaar tijd heeft kunnen verwerven voor de collectie oude schilderkunst.

Een Utrechtse liefdesgeschiedenis
Het schilderij is zowel wat de maker, als wat het onderwerp betreft belangrijk voor de collectie van het Centraal Museum. Afgebeeld is de Utrechtse edelman Pieter van Hardenbroeck (1593-1658), die verliefd was op de non Agnes van Hanxelaer. Zij verliet in 1623 het klooster voor hem. In hetzelfde jaar bestelde Pieter dit schilderij, ter herinnering aan hun prille liefde: een portrait historié, waarbij hij en zijn lief zijn uitgebeeld als Granida, de Perzische prinses en Daifilo, een eenvoudige herder. Het onderwerp is afkomstig uit de Granida van P.C. Hooft (1615). Dirck van Baburen (caravaggist en grondlegger van de pastorale schilderkunst), die met het idee kwam om hen zo uit te beelden, realiseerde met dit kapitale doek de vroegste uitbeelding van het vanaf dat moment zo populaire thema. Gerard van Honthorst schilderde zijn prachtige Granida en Daifilo in 1625, eveneens in de collectie van het Centraal Museum. Pieter en Agnes huwden in 1628. Uit het testament van Van Hardenbroeck blijkt dat het schilderij tot aan zijn dood in 1658 in zijn bezit bleef.

Het Centraal Museum Utrecht heeft een gerenommeerde collectie schilderijen van de Utrechtse caravaggisten. Vorig jaar nog waren zij het onderwerp van de buitengewoon succesvolle tentoonstelling Utrecht, Caravaggio en Europa. Wij zijn er trots op dat we met deze aanwinst een schilderij aan onze collectie kunnen toevoegen dat in alle opzichten thuis hoort in Utrecht en dat een belangrijke aankoop is, niet alleen voor ons museum, maar ook voor de collectie Nederland,’ aldus artistiek directeur Bart Rutten.

De aankoop werd mede mogelijk gemaakt door een Bijdrage Incidentele Aankopen van het Mondriaan Fonds en door ondersteuning van de Vereniging Rembrandt, stichting Elise Mathilde Fonds, K.F. Hein Fonds en de Turing Foundation.

website

meer Incidentele aankopen