Incidentele aankopen

Het Amsterdams Machzor, ca 1250 46,5 x 32,5 cm. In 2017 verworven door het Joods Historisch Museum en het Landschaftsverband Rheinland met behulp van diverse overheden, fondsen en particulieren. Het Amsterdams Machzor, ca 1250 46,5 x 32,5 cm. In 2017 verworven door het Joods Historisch Museum en het Landschaftsverband Rheinland met behulp van diverse overheden, fondsen en particulieren.
2017
Het Amsterdams Machzor
Joods Historisch Museum
Middeleeuws joods gebedenboek

Het Joods Historisch Museum heeft samen met het Landschaftsverband Rheinland het Amsterdams Machzor aangekocht. Een uiterst zeldzaam middeleeuws joods gebedenboek (ca. 1250) en waarschijnlijk het oudst bekende Asjkenazische (Hoogduitse) joodse handschrift.

Sinds de opening van het Joods Historisch Museum in 1932 is dit monumentale manuscript publiek toegankelijk en geëxposeerd in de vaste opstelling van het museum. Vanwege zijn unieke cultuurhistorische en historische betekenis staat het Machzor sinds 1988 op de lijst van de Wet tot behoud van cultuurbezit. Zijn naam dankt het aan de stad waar het zich al ruim vier eeuwen bevindt. De geschiedenis van dit dertiende eeuwse verluchte handschrift heeft alles te maken met de geschiedenis van de joden in Amsterdam: met de aankomst van de Portugees-joodse vluchtelingen in het begin van de zeventiende eeuw en met de Hoogduitse joodse Gemeente die het sinds 1669 bezat.

Voor onderzoekers is het Amsterdams Machzor een van de belangrijkste en het vroegst bekende geïllumineerde feestgebedenboek uit Duitsland. Voor bezoekers van het Joods Historisch Museum is het Machzor een visueel aantrekkelijk object, rijk geïllustreerd, van zeer grote museale kwaliteit en sinds vier eeuwen representatief voor de joodse gemeente in Nederland. Bovendien is het Amsterdams Machzor op de hoogste mogelijke kwaliteit integraal gedigitaliseerd. Als het handschrift na gedeelde aankoop in Amsterdam tentoongesteld wordt zal het in Keulen digitaal getoond worden en vice versa.

Bijdrage Mondriaan Fonds: € 420.000

meer Incidentele aankopen