Incidentele aankopen

Uitsnede Getijdenboek van Pompejus Occo Allard Pierson Universiteit van Amsterdam. Foto: Allard Pierson Uitsnede Getijdenboek van Pompejus Occo Allard Pierson Universiteit van Amsterdam. Foto: Allard Pierson
2019
Twee Middeleeuwse manuscripten
Allard Pierson
Manuscripten bibliotheek Pompejus Occo

Het Allard Pierson, museum- en kennisinstituut voor de erfgoedcollecties van de Universiteit van Amsterdam, heeft twee manuscripten uit de bibliotheek van de Amsterdammer Pompejus Occo verworven. Het gebeden- en getijdenboek zijn zeldzame getuigenissen van particulier boekenbezit in Amsterdam tijdens de overgang van middeleeuwen naar renaissance. Na vijf eeuwen zijn ze nu terug in Amsterdam.

Beide manuscripten werden vervaardigd in West-Vlaanderen rond 1500: een getijdenboek en een gebedenboekje. Via de inscripties in beide boeken weten we dat ze in bezit waren van Pompejus Occo.

De cultuurhistorische waarde van de manuscripten is gelegen in de herkomst en het historisch belang voor Amsterdam. Het aantal bewaard gebleven boeken en manuscripten uit de 16e eeuw, waarvan bekend is dat ze uit particulier bezit kwamen, is binnen het Nederlands openbaar kunstbezit beperkt. De aankoop is hiermee een aanwinst voor de Collectie Nederland en van belang voor de collectie van het Allard Pierson.

Bijdrage Mondriaan Fonds: € 87.200

website

meer Incidentele aankopen