Incidentele aankopen

Ed van der Elsken Contactvel Saint-Germain-des-Prés, Parijs, 1950-1954 Ed van der Elsken Contactvel Saint-Germain-des-Prés, Parijs, 1950-1954
2020
Nalatenschap van fotograaf Ed van der Elsken
Rijksmuseum Amsterdam en het Nederlands Fotomuseum
Ed van der Elsken

Het Rijksmuseum Amsterdam en het Nederlands Fotomuseum verwerven gezamenlijk de nalatenschap van fotograaf Ed van der Elsken (1925-1990). Met de verwerving is het werkarchief van één van de belangrijkste Nederlandse fotografen van de 20ste eeuw definitief behouden voor Nederland. Voor het eerst is het mogelijk om een volledig inzicht te krijgen in de werkwijze van Van der Elsken gedurende zijn ruim veertigjarige carrière.

Taco Dibbits, hoofddirecteur Rijksmuseum: “Ed van der Elsken maakte het alledaagse bijzonder. Hij geeft ons een intieme blik op de veranderingen die in de tweede helft van de twintigste eeuw plaatsvonden, veranderingen die nu nog steeds actueel zijn. Dat maakt hem een van de grote meesters van de twintigste eeuw. Het is een grote eer dat Anneke Hilhorst ons zijn nalatenschap toevertrouwt. Samen met het Nederlands Fotomuseum gaan we ervoor zorgen dat het werk van Van der Elsken nu, en voor de toekomst, voor iedereen toegankelijk wordt.” 

De nalatenschap bevat vele verrassingen en biedt een goed beeld van zijn oeuvre met in totaal 8.000 afdrukken en 3.000 contactvellen, waarvan het aan te kopen deel ruim 1.800 afdrukken en 3.000 contactvellen bedraagt. Vanwege de compleetheid en omvang van het samengestelde geheel dient de nalatenschap als een belangrijke bron voor verder wetenschappelijk onderzoek.

Beide musea gaan het werk ontsluiten, restaureren, digitaliseren en onderzoeken – en daarmee voor iedereen beschikbaar stellen.

De aankoop werd mede mogelijk gemaakt door een Bijdrage Incidentele Aankopen van het Mondriaan Fonds, de Vereniging Rembrandt (mede dankzij haar Themafonds Fotografie en Video en haar Dura Kunstfonds), deelnemers van de BankGiro Loterij, Paul Huf Fonds/Rijksmuseum Fonds en het Marque Joosten en Eduard Planting Fonds/Rijksmuseum Fonds, 2019.

Bijdrage Mondriaan Fonds: € 300.000,-

website

meer Incidentele aankopen