Incidentele aankopen

Jan van der Heyden, Dwarsdoorsnede van een brandend huis met spuitgasten, ca. 1690 Jan van der Heyden, Dwarsdoorsnede van een brandend huis met spuitgasten, ca. 1690
2019
Collectie Jan van der Heyden
Stadsarchief en Amsterdam Museum
Jan van der Heyden

Jan van der Heyden (1637-1712) was een homo universalis die naast kunstenaar ook actief was als uitvinder en zakenman. Zo ontwierp hij een nieuwe straatlantaarn waarmee hij Amsterdam van een moderne openbare verlichting voorzag. Dankzij deze nieuwe straatverlichting gold Amsterdam in de late zeventiende eeuw als de lichtstad van Europa. Daarnaast deed hij revolutionaire aanpassingen aan de brandspuit en verbeterde hij de manier waarop de brandweer was georganiseerd. Hierdoor waren branden sneller onder controle en kreeg het vuur geen kans zich verder te verspreiden. Recent slaagde de gemeente Amsterdam er in om een unieke collectie te verwerven bestaande uit tekeningen, publicaties en historische objecten van Jan van der Heyden en zijn zoon, Jan van der Heyden de Jonge (1662-1726).

Bert de Vries, directeur Stadsarchief Amsterdam: “Het belang van de collectie Jan van der Heyden, de ‘Da Vinci van de Lage Landen’, kan moeilijk overschat worden. Zijn uitvindingen vonden wereldwijd navolging en zijn kunst staat internationaal nog steeds volop in de belangstelling. Wij zijn enorm trots deze collectie nu te mogen beheren en presenteren”.

Van de aanwinst zal het Amsterdam Museum de driedimensionale objecten beheren. Het Stadsarchief Amsterdam verwerft en beheert de werken op papier.

De aankoop werd mede mogelijk gemaakt door een Bijdrage Incidentele Aankopen van het Mondriaan Fonds en Vereniging Rembrandt, Stichting Vrienden Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam Museum en Stichting Genootschap Amsterdam Museum.

website

meer Incidentele aankopen