Incidentele aankopen

The Burning of the Royal James (Later in the Day), geweven naar een ontwerp van Willem van de Velde de Oude, 4,57 x 3,30 meter, geweven na 1685. The Burning of the Royal James (Later in the Day), geweven naar een ontwerp van Willem van de Velde de Oude, 4,57 x 3,30 meter, geweven na 1685.
2019
Wandtapijten ter nagedachtenis aan de slag bij Solebay 1672
Scheepvaartmuseum Amsterdam
Thomas Poyntz naar een ontwerp van Willem van de Velde de Oude

Het Scheepvaart Museum Amsterdam heeft twee wandtapijten uit de serie The Sea Battle of Solebay verworven. Ze zijn gemaakt door Thomas Poyntz naar een ontwerp van Willem van de Velde de Oude (1611-1693) in 1685-1688. De twee wandtapijten maken onderdeel uit van een serie van zes en zijn zeer zeldzaam: de laatste twee exemplaren die ooit nog op de markt zullen verschijnen. De tapijten vormen een belangrijke aanvulling op de tekeningen, penschilderingen en schilderijen van Willem van de Velde de Oude in de collectie van het Scheepvaartmuseum en zijn daarmee een cruciale aanwinst voor de Collectie Nederland. Ook zijn er geen andere uitvoeringen van de wandtapijten bekend, gebaseerd zijn op ontwerpen van Willem van de Velde de Oude.

Beide wandtapijten tonen scènes uit de Slag bij Solebay die op 7 juni 1672 voor de Engelse oostkust plaatsvond. Het zeegevecht tussen de Nederlandse en gecombineerde Engels-Franse vloot vormde de openingsstrijd van de Derde Engels-Nederlandse Oorlog (1672-1674). Van de Velde de Oude was zelf bij deze zeeslag aanwezig en legde de gebeurtenissen op zee vast in tekeningen. Op verzoek van de Engelse koning James II paste Van de Velde de Oude zijn oorspronkelijke tekeningen aan als een ontwerp voor de wandtapijtserie, die vervolgens door Thomas Poyntz werd geweven.

De aankoop werd mogelijk gemaakt door een Bijdrage Incidentele Aankopen van het Mondriaan Fonds. Ook Vereniging Rembrandt, Nationaal Aankoopfonds van het ministerie van OCW, Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum, BankGiro Loterij, Samenwerkende Maritieme Fondsen en Het Compagnie Fonds droegen bij aan de aanwinst.

website

meer Incidentele aankopen