Regiomakelaars

Beeldmerk regiomakelaar Beeldmerk regiomakelaar

In 2020 zijn vier regiomakelaars aan de slag voor het Mondriaan Fonds. Voor de regio Noord (Friesland, Groningen, Drenthe) is dit Andrea Möller, voor de regio Oost/Midden (Overijssel, Gelderland en Flevoland) vervult Erna aan de Stegge de functie en voor de regio Zuid (Zeeland en Noord-Brabant) zijn Rebecca Nelemans en Guus van Engelshoven  (Limburg) aangesteld. Zij werken gedurende 1 dag per week als regiomakelaar voor het Mondriaan Fonds en combineren deze functie met hun andere werkzaamheden.

De regiomakelaars zijn te bereiken via:
Andrea Möller – a.moller@mondriaanfonds.nl
Erna aan de Stegge – e.aandestegge@mondriaanfonds.nl
Rebecca Nelemans – r.nelemans@mondriaanfonds.nl
Guus van Engelshoven – g.vanengelshoven@mondriaanfonds.nl

De regiomakelaars hebben een onderzoekende en stimulerende rol bij het bereiken van potentiële aanvragers, opdrachtgevers en adviseurs. Een andere taak is het signaleren van nieuwe initiatieven, doelgroepen en actuele ontwikkelingen op het gebied van beeldende kunst en cultureel erfgoed.

Medewerkers van het Mondriaan Fonds gaan regelmatig het land in voor informatiebijeenkomsten waarin het beleid uiteen wordt gezet voor verschillende doelgroepen op het gebied van beeldende kunst en erfgoed. Ook bij het werven van commissieleden wordt rekening gehouden met regionale spreiding. De individuele kunstenaars, instellingen en opdrachtgevers aan wie het Mondriaan Fonds de bijdragen toekent, zijn dan ook verspreid over het hele land. Om de positie in de regio verder te versterken en te onderzoeken of alle potentiële aanvragers, opdrachtgevers en commissieleden het Mondriaan Fonds weten te vinden en of er regionale ontwikkelingen zijn die landelijk geagendeerd moeten worden, heeft het fonds de regiomakelaars aangesteld.