Regelingen Archief

Aankondiging: nieuwe meerjarenregeling Programma’s Kunstpodia 2025-2028

Ben je een hedendaagse beeldende kunstinstelling zonder collectie met als kernactiviteit het presenteren van beeldende kunst? Heb je plannen voor een publiekstoegankelijk (jaar)programma voor een kunstpodium? Met dit bericht willen we je informeren dat de meerjarenregeling Programma’s Kunstpodia per 2025 verandert. Het ministerie van OCW en alle Rijkscultuurfondsen hebben gezamenlijk besloten om de procedures voor de meerjarenregelingen gelijk te laten lopen om het proces voor de aanvrager overzichtelijker te maken.

Dat betekent dat vanaf de beleidsperiode 2025-2028 het aanvraagproces rond de meerjarenregeling Programma’s Kunstpodia van het Mondriaan Fonds verandert. Voor de periode 2025-2028 dienen instellingen begin 2024 de aanvraag in. Deze aanvraag is voor 4 jaar, met uitzondering van de categorie Start, daarvoor is de bijdrage voor een periode van 2 jaar. Dat betekent dat er voor de komende periode 1 ronde is voor 4 jaar en 2 rondes voor 2 jaar. De jaarlijkse aanvraagronde komt hiermee te vervallen.

Dit nieuws komt voort uit de op vrijdag 16 juni gepubliceerde Uitgangspuntenbrief van staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media). Hierin licht de staatssecretaris haar keuzes voor de komende beleidsperiode toe en wordt duidelijk met welke kaders en budgetten het fonds rekening moet houden voor de opzet van de meerjarenregeling.

Met deze kaders gaat het fonds aan de slag en vervolgens zal na de zomer de nieuwe regeling gepubliceerd worden. Zo zijn aanvragers op tijd geïnformeerd en kan eenieder zich voorbereiden om begin 2024 een aanvraag in te dienen. Het Mondriaan Fonds zal na de zomer een online informatiebijeenkomst organiseren waarin we vertellen hoe de regeling Programma’s Kunstpodia 2025-2028 er voortaan uit zal zien. Er is dan ook voldoende gelegenheid om vragen te stellen aan de betrokken medewerkers van het fonds.