Regelingen Archief

Budget Kunstenaarshonorarium 2022 uitgeput

Het beschikbare budget voor de coronaondersteuning Kunstenaarshonorarium 2022 is besteed. Het Mondriaan Fonds is in overleg met het ministerie van OCW of de bijdrage voor kunstenaarshonoraria in 2023 gecontinueerd kan worden. Instellingen kunnen nog altijd aanvragen voor de bijdrage. Voor instellingen die onlangs hebben aangevraagd of nog willen aanvragen voor deze bijdragemogelijkheid, kan de huidige behandeltermijn langer duren dan twee maanden. Indien budget uitblijft kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen en zullen aanvragers daarover bericht ontvangen.

Begin dit jaar werd de regeling Kunstenaarshonorarium opnieuw opengesteld als een tijdelijke regeling voor 2022. De regeling wordt gefinancierd uit het steunpakket van het kabinet voor de culturele sector naar aanleiding van covid-19.

Vanaf 2021 moeten culturele instellingen die een bijdrage van het Mondriaan Fonds ontvangen onder andere de Fair Practice Code onderschrijven. Toepassing van de Fair Practice Code betekent onder meer dat de instelling de richtlijn kunstenaarshonoraria in de praktijk brengt.

Klik hier voor meer informatie over de regeling Kunstenaarshonorarium.

Vragen & contact

Vragen over deze regeling? Neem direct contact op met een medewerker van het Mondriaan Fonds.

Of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay.

Carmen Muskee