Nieuws

HR-Voucher voor professionalisering van organisatie- en HR-beleid

Kan de culturele instelling waar jij werkt ondersteuning en advies gebruiken bij de professionalisering van het organisatie- en HR-beleid? Bijvoorbeeld door samen met een adviseur na te denken over het toekomstbeeld van de organisatie en welk HR-beleid en instrumenten daarbij zouden passen? Of de Fair Practice code omzetten in concrete stappen? Dat kan met de HR-voucher voor de creatieve en culturele sector.

Met deze voucher kun je tot € 20.000 (incl. btw) advies inwinnen bij een organisatie- en/of HR-adviseur van jouw keuze. Zo kun je direct aan de slag met het organisatie- en HR-beleid en sta je er niet alleen voor.

Je kunt de HR-voucher bijvoorbeeld aanvragen voor:

 • Advies inwinnen over de toekomst van de organisatie en daarbij passend HR-beleid en HR-instrumenten
 • Advies inwinnen over het creëren van een sociaal veilige werkomgeving
 • Advies over de toepassing en het concretiseren van de Fair Practice Code
 • Begeleiding bij de uitvoering van diversiteitsbeleid in je organisatie
 • De ontwikkeling en de uitvoering van het opleidingsbeleid voor je medewerkers
 • Algemene scan van je personeelsbeleid en het doorvoeren van mogelijke verbeteringen
 • Analyse van contractvormen, inclusief het opstellen daarvan
 • Advies bij vragen over passende pensioenregelingen en de implementatie van deze regelingen.

Hoe en wanneer aanvragen?

Het aan te vragen bedrag is maximaal € 20.000 inclusief btw en dit betreft de laatste ronde van de voucher. Je kunt de HR-voucher aanvragen als de instelling waar je werkt, via een specifieke regeling subsidie ontvangt van één van de 6 rijkscultuurfondsen*. Via de website hrvouchercultuur.nl vraag je de voucher bij het CAOP aan. Ook vind je hier meer informatie over de voucher. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wacht niet te lang, want op=op.

* Bij het Mondriaan Fonds geldt dit voor de volgende regelingen:

 • Deelregeling Meerjarenprogramma’s Presentatie- en Erfgoedinstellingen 2017 (tot heden)
 • Deelregeling Kunstpodia
 • Deelregeling Kunst Verbinding
 • Deelregeling Kunst Erfgoed Presentatie

Een complete lijst van de relevante subsidieregelingen is te vinden op hrvouchercultuur.nl.

Aanvragers die eerder een HR-voucher aanvraag toegekend kregen (rondes in 2021, 2022/begin 2023), kunnen nogmaals aanvragen. Maar, let op: deze organisaties kunnen een vervolgaanvraag indienen ter hoogte van maximaal € 20.000,- minus het gehonoreerde bedrag uit eerdere aanvragen.

Online spreekuur

Wil je de HR-voucher aanvragen, maar heb je nog geen duidelijk idee voor welk vraagstuk? Ben je op zoek naar inspiratie of heb je nog inhoudelijke vragen? Op donderdag 18 juli van 15.00 tot 16.00 uur (tijdzone Nederland) is er een online spreekuur. Je kunt je hiervoor vrijblijvend aanmelden via ueibhpurephyghhe@pnbc.ay onder vermelding van je naam en de organisatie waarvoor je werkt. We gaan tijdens het online spreekuur vooral in op de voorwaarden, de regeling zelf en de mogelijkheden die je hebt als aanvrager.

Achtergrond

De regeling hangt samen met de Arbeidsmarktagenda voor de culturele en creatieve sector, is een initiatief van de 6 rijkscultuurfondsen (Mondriaan Fonds, Nederlands Filmfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Fonds Podiumkunsten en Fonds voor Cultuurparticipatie) en wordt gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het CAOP ondersteunt in de uitvoering.

De HR-voucher is een initiatief van de 6 rijkscultuurfondsen (Mondriaan Fonds, Nederlands Filmfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Fonds Podiumkunsten en Fonds voor Cultuurparticipatie), en wordt gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het CAOP ondersteunt in de uitvoering.