Regelingen Uitgelicht Archief

Meer dan 20 landelijke kunstpodia ontvangen een bijdrage van het Mondriaan Fonds

Door het Mondriaan Fonds en OCW ondersteunde Kunstpodia 2022

Het Mondriaan Fonds draagt tijdens de aanvraagronde van 2021 ruim € 3 miljoen bij aan de programma’s van 22 kunstpodia in Nederland. Het gaat om diverse podia, variërend van kleine kunstinitiatieven tot organisaties met een uitgebreid activiteitenprogramma. De bijdrage is bedoeld voor een publiekstoegankelijk programma dat bijdraagt aan de ontwikkeling en presentatie van hedendaagse beeldende kunst. De kunstpodia krijgen de bijdrage voor een inspirerend programma van 1 tot maximaal 3 jaar. Het gaat om vaste bijdragen van € 25.000 tot € 175.000 op jaarbasis.

Klik hier voor een vergroting van de kaart.

De regeling Programma’s Kunstpodia kent 4 categorieën – Start, Basis, Pro en Breed – en geeft instellingen de mogelijkheid tot groei en ontwikkeling. Elke categorie heeft eigen criteria, waarbij budget, periode en vereisten toenemen.

In deze aanvraagronde ontvingen we 74 aanvragen. Hiervan hebben 22 aanvragers een toekenning gekregen.

Hieronder per categorie de kunstpodia die een bijdrage krijgen:

Kunstpodium Start – kleine kunstinitiatieven en collectieven met een programma van experimentele presentaties en activiteiten.
Bijdrage: € 25.000 voor één kalenderjaar

In totaal ontvingen we 40 aanvragen voor Start. De volgende 12 initiatieven hebben een toekenning gekregen:

DARKMATTER COLLECTIVE (Amsterdam), Destination Unknown (Weert), Ja Ja Ja Nee Nee Nee (Amsterdam), Greylight Projects (Heerlen), Het Resort (Groningen), Omstand (Arnhem), RADIUS (Delft), Salwa Foundation (Amsterdam), San Serriffe (Amsterdam), SEA Foundation (Tilburg), Shimmer (Rotterdam), Video Power (Maastricht).

Daarnaast hebben 5 aanvragen een positieve beoordeling gekregen, maar deze konden niet gehonoreerd worden door een tekort aan budget.

Kunstpodium Basis – kleine professionele organisaties die sinds minimaal 2 jaar een jaarprogramma hebben van presentaties en activiteiten voor hedendaagse beeldende kunst.
Bijdrage: € 110.000 per jaar, voor 2 kalenderjaren

In totaal ontvingen we 26 aanvragen voor Basis.
De volgende 8 organisaties hebben een toekenning gekregen:

Bewaerschole (Burgh-Haamstede), Club Solo (Breda), Kunstfort bij Vijfhuizen, Kunstpodium T (Tilburg), Metro54 (Amsterdam), Odapark (Venray), POST/Expoplu (Nijmegen/Arnhem), Rib (Rotterdam).

Door een tekort aan budget, konden 3 positief beoordeelde organisaties niet worden gehonoreerd. Eén negatief beoordeelde aanvraag binnen Basis werd op advies van de commissie doorgeschoven naar Kunstpodium Start en kreeg binnen deze categorie alsnog een toekenning.

Kunstpodium Pro – professionele organisaties van lokaal tot (inter)nationaal niveau.
Bijdrage: € 175.000 per jaar, voor 3 kalenderjaren

We ontvingen 6 aanvragen binnen deze categorie, waarvan 2 aanvragen een toekenning kregen:

If I Can’t Dance, I Don’t Want to be Part of Your Revolution (Amsterdam), Nest (Den Haag).

Op advies van de commissie werden 2 aanvragen binnen Pro doorgeschoven naar Kunstpodium Basis. Eén kreeg binnen deze categorie alsnog een toekenning en de ander kreeg geen toekenning door een tekort aan budget.

Kunstpodium Breed – volwaardig professionele organisaties van lokaal tot internationaal niveau.
Bijdrage € 275.000 per jaar, voor 4 kalenderjaren

In totaal ontvingen we 2 aanvragen. Binnen deze categorie zijn geen toekenningen gedaan. Het budget voor deze categorie blijft behouden voor de volgende aanvraagrondes voor Programma’s Kunstpodia en kan worden toegekend in 2022 of 2023.

Onmisbaar voor een gezond eco-systeem in de kunst

Dit jaar vroegen 74 kunstpodia aan voor de regeling Programma’s Kunstpodia. Programma’s die op de meest aansprekende manier vorm en inhoud geven aan relevante ontwikkelingen op het gebied van hedendaagse beeldende kunst zijn gehonoreerd. Het fonds ondersteunt een landelijk verspreid aantal kunstpodia, met programma’s die zich ten opzichte van elkaar onderscheiden.

In deze aanvraagronde viel de commissie op dat kunstenaars steeds vaker initiatiefnemer zijn van met name kleinere kunstinitiatieven. Hierdoor zijn deze podia bijvoorbeeld gevestigd in atelierruimtes. Hoge huurprijzen zouden, zeker in de Randstad, een rol kunnen spelen. Daarnaast viel het op dat instellingen wiens initiële functie niet noodzakelijk gericht is op de presentatie van beeldende kunst zoals residencies of werkplaatsen proberen aanspraak te maken op een functie als kunstpodium, mogelijkerwijs omdat er de afgelopen jaren financiële mogelijkheden voor productie, uitwisseling en onderzoek zijn weggevallen.

Het Mondriaan Fonds draagt bij aan programma’s van kunstpodia omdat ze van vitaal belang zijn voor ontwikkeling en zichtbaarheid beeldende kunst. Hoewel soms beperkt in omvang, zijn dit de locaties waar nieuwe tendensen opkomen en de ruimte krijgen; waar verbreding en innovatie zich ontwikkelen. Ze staan daarom aan de basis van het beeldende kunstveld en zijn onmisbaar voor een gezond kunst-ecosysteem. Musea, kunstenaars én het publiek plukken daarvan de vruchten. Een voorwaarde voor cultuursubsidies door het Rijk is dat ontvangers de Fair Practice Code onderschrijven, evenals de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie.

Het Mondriaan Fonds ondersteunt sinds 1994 programma’s van kunstpodia. De vroegere Werkbijdrage Kunstinitiatieven en de Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen zijn met ingang van 2020 opgegaan in de regeling Programma’s Kunstpodia. Deze regeling biedt maatwerk voor alle soorten kunstpodia.

In 2022 zijn diverse toekenningen uit 2019 en 2020 nog geldig, via de oude Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen en toekenningen Programma’s Kunstpodia vorig jaar. Dit geldt voor: De Appel (Amsterdam), A Tale of a Tub (Rotterdam), Ateliers ’89 (Aruba), FOTODOK (Utrecht), Hotel Maria Kapel (Hoorn), Kunstenlab (Deventer), Kunsthuis SYB (Beetsterzwaag), Kunstvereniging Diepenheim, Lustwarande (Tilburg), Melkweg Expo (Amsterdam), Page Not Found (Den Haag),1646 (Den Haag), Sign (Groningen), VHDG (Leeuwarden), W139 (Amsterdam), Oude Kerk (Amsterdam), Instituto Buena Bista (Willemstad), MAMA (Rotterdam), Sonsbeek (Arnhem), West (Den Haag).

7 kunstpodia zijn opgenomen in de Basisinfrastructuur en worden daarmee rechtstreeks gefinancierd door OCW.

Zie hier voor meer informatie over de Programma’s Kunstpodia en kijk op de kaart voor de door het Mondriaan Fonds ondersteunde kunstpodia. Klik hier voor alle adviesteksten van de commissie Programma’s Kunstpodia.

Door het Mondriaan Fonds en OCW ondersteunde Kunstpodia 2022