Nieuws

Mondriaan Fonds en NGA lanceren Gallery Fair Practice Code

Per juli 2023 geldt een Fair Practice Code voor galeries die aanvragen bij het Mondriaan Fonds. Samen met de Nederlandse Galerie Associatie (NGA) ontwikkelde het Mondriaan Fonds deze code zodat de positie van de kunstenaar ten opzichte van de galerie verstevigd wordt. De code is gebaseerd op de reeds bestaande Gallery Code van de NGA en komt voort uit de Fair Practice Code die door elke organisatie die met publieke middelen wordt ondersteund, onderschreven moet worden. Voor galeries die de KunstKoop willen aanbieden of een bijdrage willen ontvangen voor een buitenlandse kunstbeurs wordt de Gallery Fair Practice Code een vaste voorwaarde.

Het Mondriaan Fonds draagt op verschillende manieren bij aan de galeriesector in Nederland om de verkoop en de zichtbaarheid van beeldende kunst uit Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk te bevorderen. Het fonds vindt het belangrijk dat de principes uit de Fair Practice Code, ook in de galeriesector vanzelfsprekend zijn. Om die reden werd er samen met de NGA en kunstenaars ook een code ontwikkeld voor de galeriesector.

Eelco van der Lingen, directeur Mondriaan Fonds:

“Op deze manier nemen we gezamenlijk verantwoordelijkheid voor een Fair Chain; een systeem waarin kunstenaars een eerlijk deel (Fair Share) en eerlijke honorering (Fair Pay) toekomt van de waarde van hun vakmanschap, zeggingskracht en uniciteit in de samenleving. We willen dat iedereen onder eerlijke omstandigheden werkt tegen een redelijke vergoeding. Daarvoor is het van belang dat iedereen bewust is van zijn plek in de keten, eigen verantwoordelijkheid neemt en solidair is met andere werkenden in het veld.”

Voor de KunstKoop galeries en de galeries die een bijdrage ontvangen voor een buitenlandse kunstbeurs via de regeling Art Fair Internationaal geldt dat zij de Gallery Fair Practice Code ondertekenen, actief toepassen en uitleggen. Voor hen geldt pas toe én leg uit; op welke wijze past de galerie de principes uit de code toe en op welke wijze draagt dat bij aan de fair practice van deze onderneming.

Philip de Jong, voorzitter van de NGA:

“Wij zijn bijzonder gelukkig met deze krachtige ondersteuning van onze gedragscode en vinden het een goed signaal dat het Mondriaan Fonds zich zo betrokken toont bij de galeriesector.”

Vragen & contact

Vragen over de Gallery Fair Practice Code? Neem direct contact op met een medewerker van het Mondriaan Fonds.

Of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay.

Fenna Lampe

Carmen Muskee