Nieuws Archief

Open call Maker Achter de Maker Award

De open call voor de derde editie van de Maker Achter de Maker Award is van start gegaan. De Maker achter de Maker Award is een unieke erkenning voor een ambachtspersoon uit Nederland die samenwerkt met een beeldend kunstenaar om een kunstwerk of project op de best mogelijke manier te verwezenlijken. De Maker achter de Maker Award is een initiatief van Kunstinstituut Melly en het Mondriaan Fonds.

Beeldend kunstenaars die meer dan 5 jaar ervaring hebben met het maken van kunstwerken en uitvoeren van projecten worden uitgenodigd om één of meerdere mensen te nomineren voor deze prijs. De nominatie mag uitsluitend betrekking hebben op een in Nederland gevestigd ambachtspersoon. Het nominatieformulier bestaat uit het voorstellen van de genomineerde persoon door een korte motivatie te schrijven waarin wordt uitgelegd waarom of hoe die persoon belangrijk is geweest bij de ontwikkeling van een of meerdere kunstwerken of projecten.

De sluitingsdatum voor het indienen van nominaties is 28 mei, 2023.

Ter behoeve van deze award, beslaat ambacht zowel materiële als intellectuele expertise: een ambachtspersoon voor een visuele kunstenaar kan bijvoorbeeld een textielexpert, technicus, interpreteerder, editor of iemand met duidelijke expertise zijn die helpt kunstwerken en projecten te verwezenlijken. De genomineerde persoon kan werkzaam zijn als zelfstandige of in dienst zijn van een bedrijf/instituut; degene mag zelf visueel kunstenaar zijn en het mag een eenmalige of ook langdurige samenwerking betreffen. Kunstenaars kunnen meerdere personen nomineren; voor iedere nominatie moet een afzonderlijk formulier worden ingevuld.

Dit is de derde editie van de Maker Achter de Maker Award. In 2021 is deze uitgereikt aan Charly van Rest, die geluid en muziek verzorgde voor veel films van kunstenaars en voor kunstinstellingen. Struktuur 68 ontving de award in 2022.

De nominaties, waar vanuit wordt geselecteerd, worden beoordeeld door een driekoppige externe jury, bijeengeroepen door Kunstinstituut Melly in mei 2023. De winnaar van de Maker achter de Maker Award ontvangt een geldbedrag van 5.000 euro.