Activiteiten Archief

Open Call Prix de Rome Architectuur 2022: Healing Sites

De nieuwe editie voor de Prix de Rome Architectuur 2022 is van start gegaan. Architecten, landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen kunnen meedingen en reageren op het thema en de opdracht. Het thema van deze editie is Healing Sites.

Deadline: 4 maart 2022

De Prix de Rome Architectuur wordt dit jaar georganiseerd door het Mondriaan Fonds in samenwerking met het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie NL en in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De presentatie wordt georganiseerd in samenwerking met Het Nieuwe Instituut.

Healing Sites

We leven in een tijd waarin klimaatvraagstukken en arbeidsongelijkheden om verandering vragen. In het licht van deze vraagstukken zet de Prix de Rome Architectuur 2022 aan tot het heroverwegen en herontwerpen van ruimtelijke praktijken. Als gevolg van het kapitalisme, kolonialisme en imperialisme zijn ecosystemen massaal beschadigd, vernietigd of verloren gegaan. Architectuur is daar medeplichtig aan. Hoe reflecteren architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten hierop en op wat voor manier kunnen zij hun werkwijze herformuleren om deze erfenis te ontkrachten?

De Prix de Rome is de oudste en meest prestigieuze architectuurprijs van Nederland. Met deze editie wil de jury nieuwe betekenis geven aan de rol van een competitie in het identificeren en stimuleren van getalenteerde architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten, hen ondersteunen in hun professionele ontwikkeling en de zichtbaarheid van hun praktijk vergroten. Ze roept daarom op tot voorstellen die de status quo van onze hedendaags conditie aan de kaak stellen en die nieuwe methodes, waarden en ontwerpuitingen onderzoeken aan de hand van een zelfgekozen site. Zo hoopt de jury dat de voor de competitie geleverde inspanningen bijdragen aan eerlijke, duurzame en langetermijnpraktijken.

Door groter, beter en sneller te bouwen, zijn we in een stroomversnelling naar een onzekere toekomst terechtgekomen. Als we onze omgeving in ogenschouw nemen, is het duidelijk dat ontwerpingrepen uit het verleden, die zich nu als norm hebben verankerd, belemmerend zijn geworden voor allerlei vormen van samenleven. Hoe kunnen onderdelen van deze onzichtbare infrastructuur ongedaan worden gemaakt? Sommige componenten zijn misschien overbodig, terwijl andere smeken om zinvol commentaar vanuit architectonisch opzicht. Weer andere componenten zullen moeten worden herontwikkeld of worden verwijderd om te komen tot – Healing Sites – zodat, op zijn minst, de gevolgen kunnen worden getemperd of toekomstige, door de mens veroorzaakte, rampen kunnen worden afgewend.

Zie voor meer informatie, de voorwaarden en de opdracht de website van de Prix de Rome.