Nieuws Archief

Tussenevaluatie Open Oproep Digitaal Erfgoed

Tentoonstelling in het Nieuwe Instituut, archief van 20 jaar Tegenlicht, VPRO. Foto: Aad Hoogendoorn.

In de periode 2019-2020 stelde het ministerie van OCW extra budget beschikbaar om de digitale toegankelijkheid van erfgoed te bevorderen. Erfgoedorganisaties konden bij het Mondriaan Fonds een aanvraag indienen om collecties op een creatieve manier digitaal beschikbaar te stellen. Publieksvriendelijkheid, duurzaamheid en kennisoverdracht waren belangrijke aandachtspunten in deze open oproep.

Om zicht te krijgen op de resultaten, heeft het Mondriaan Fonds onderzoeksbureaus Dialogic & Pleiade gevraagd de gehonoreerde initiatieven te onderzoeken. Doel van deze tussenevaluatie was niet alleen de ondersteunde projecten te evalueren, maar vooral om inzicht krijgen in wat de wensen en behoeften van het erfgoedveld zijn als het gaat om digitalisering.

Uit het onderzoek blijkt dat de doelstellingen van de Open Oproep voor een belangrijk deel behaald zijn. Mede door de Covid-19-pandemie is het belang van digitalisering in het erfgoedveld extra aangetoond. Via de open oproep is de beschikbaarheid en toegankelijkheid van digitaal erfgoed vergroot. Ook is er aandacht voor duurzaamheid en kennisoverdracht: de resultaten van projecten zijn bruikbaar voor andere erfgoedinstellingen en voor de publieke doelgroep. Daarnaast zijn resultaten in de vorm van gedigitaliseerd en verrijkt materiaal bruikbaar voor andere digitale infrastructuren, zoals de Collectie Nederland.

Vervolgstappen en aandachtspunten

Als vervolgstappen onderscheiden de onderzoekers 3 punten:

  1. Er moet verder doorgewerkt worden aan wat zij ‘de basis’ noemen: het implementeren van een collectiebeheersysteem en digitalisering van erfgoedobjecten.
  2. Er moeten collecties verder worden verbonden en geïntegreerd met andere, gelijksoortige, collecties.
  3. Er moet worden gezocht naar nieuwe vormen van online presentaties en online publieksparticipatie.