Nieuws Archief

Winnaar eerste editie Maker achter de Maker Award

Charly van Rest in zijn studio. Foto: Nele Brökelmann

Charly van Rest is de winnaar van de eerste editie van de Maker achter de Maker Award, voor zijn vakmanschap in het creëren, opnemen en bewerken van geluid voor projecten van kunstenaars. De prijsuitreiking vond online plaats op 25 november, tijdens de eerste editie van een nieuw award programma van Kunstinstituut Melly. 

De Maker achter de Maker Award eert makers die met hun onberispelijke vakmanschap en ondersteunende medewerking een voor een kunstenaar essentiële bijdrage hebben geleverd aan het verwezenlijken van zijn of haar werk, tot genoegen van het publiek. De prijs is in het leven geroepen door Kunstinstituut Melly in samenwerking met het Mondriaan Fonds. De winnaar ontvangt een geldprijs van €5.000.

Naar aanleiding van een open call die gelanceerd werd in september 2020, kregen beeldend kunstenaars de kans om kandidaten voor de prijs te nomineren. In de open call werd ‘vakkundigheid’ omschreven als een gespecialiseerde techniek die kan variëren van handwerk tot kennisproductie. Meer dan honderd nominaties werden beoordeeld en besproken door een jury die bijeengeroepen en voorgezeten werd door de directeur van Kunstinstituut Melly, Sofia Hernández Chong Cuy.

Gesprek met Charlie van Rest, de winnaar van de Maker achter de Maker Award bij Kunstinstituut Melly.
Foto: Sander van Wettum

De jury bestond uit Anne Wenzel, beeldend kunstenaar te Rotterdam, Binna Choi, directeur van Casco Art Institute: Working for the Commons in Utrecht en Rieke Vos, curator bij Het Hem in Zaandam. Tijdens de discussies concentreerde de jury zich op de vraag of en hoe de voordrager (een kunstenaar, maker) in staat was geweest om de eigen ideeën te verwezenlijken tot een kunstwerk júist vanwege de kwaliteit van de vakkundigheid van de genomineerde (de andere maker, kunstenaar of anderszins) én de kwaliteit van de samenwerking met deze persoon.

De jury selecteerde Charly van Rest als de winnaar van de Maker achter de Maker Award vanwege zijn vakkundigheid in het creëren, opnemen en monteren van geluid voor kunstenaarsprojecten. Met de traditionele en inventieve manieren waarop Van Rest geluiden creëert – in zijn geluidseffectenstudio, met zijn handen, rekwisieten, instrumenten of hardware – heeft hij beeldend kunstenaars geholpen met het uitbreiden van de zintuigelijke, narratieve en visuele ervaring van hun kunstwerken. Volgens de jury komt zijn vakkundigheid op het gebied van het creëren van geluid niet alleen voort uit technische expertise, maar ook uit het feit dat hij ‘in staat is om goed te luisteren naar kunstenaars die zich uitdrukken in uiteenlopende artistieke talen.’

Aldus de jury:

‘We hebben ervoor gekozen de prijs toe te kennen aan iemand wiens vakmanschap op het gebied van het creëren van soundscapes voor kunstwerken van evenveel belang is als zijn oprechte respect voor de ideeën van kunstenaars, en zijn vermogen om hier met veel aandacht naar te luisteren. De verklaringen van de voordragende kunstenaars, in combinatie met de kunstwerken die ze in hadden gediend als begeleidend materiaal, bekrachtigen de kwaliteit van Van Rests vakkundigheid. Ook werd hiermee aangetoond dat ‘deze maker’ noch bemiddelaar noch assistent is. Hij is zelf ook een zorgzame maker, iemand die graag samenwerkt, toegewijd en ondersteunend is; iemand die zijn ervaring en sinds lang beoefende vaardigheden, alsmede zijn kennis en waardes, ruimhartig deelt.’

Van Rest werd door verschillende kunstenaars genomineerd voor de Maker achter de Maker Award: Jan Adriaans, Priscila Fernandes, Mirjam Somers, en Mels van Zutphen. Ze schreven over hun ervaringen met het werken met Van Rest, over zijn expertise en over het gezamenlijke proces van de totstandkoming van het originele geluid voor videowerken en installaties, waarmee ze hun ideeën verder hadden kunnen verwezenlijken en naar een hoger plan hadden getild.