Acquisitions

2003
Unholy McTrinity, 2003
Groninger Museum, Groningen
Jake Chapman & Dinos Chapman

De sculptuur en de daarmee verwante serie van zes aquarellen van de kunstenaars Jake (1966) & Dinos (1962) Chapman zijn een belangrijke aanwinst. Hun werk is provocerend, gericht op massamedia en leent zich goed voor educatieve doeleinden. De bronzen sculptuur heeft dankzij de gedetailleerde uitwerking een klassieke meerwaarde. Met deze aanwinst zijn de Chapmans voor het eerst vertegenwoordigd in de Collectie Nederland.

Bijdrage Mondriaan Fonds: € 67.200

website

more Acquisitions