Acquisitions

2004
Piccadilly Circus, 2003
Van Abbemuseum, Eindhoven
Paul McCarthy

Deze installatie, een sleutelwerk in Paul McCarthy’s (1945) oeuvre, fascineert door nauwkeurige complexiteit en gelaagdheid. Grote installaties of sculpturen van McCarthy ontbraken nog in openbare verzamelingen in Nederland. Deze aankoop verstevigt de collectie van Amerikaanse Westkustkunstenaars in het Van Abbemuseum.

Bijdrage Mondriaan Fonds: € 225.000

website

more Acquisitions