aquisitions

2005
Dordrechts Museum, Dordrecht
Behangsels
Jacob & Abraham van Strij

Deze unieke serie van vijf Van Strij-behangsels was voorheen nog onbekend. Jacob (1756-1815) en Abraham (1753-1826) van Strij zijn belangrijke decoratieve schilders in de behangselkunst van de tweede helft van de achttiende eeuw. Hoewel in Dordrecht destijds veel huizen met geschilderde kamerbehangsels werden gedecoreerd, zijn er geen complete ensembles in situ bewaard gebleven.

Bijdrage Mondriaan Fonds: € 160.000

website

more aquisitions